Amica Wronki z kolejnym istotnym akcjonariuszem instytucjonalnym

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

rutkowski.jacek.amica.01.400Do grona znaczących akcjonariuszy Amica Wronki S.A. dołączyły fundusze zarządzane przez polskie towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI) o uznanej renomie. Nabyły one od spółki pośrednio należącej do Prezesa Jacka Rutkowskiego 400 tys. akcji Amica Wronki S.A., stanowiących 5,1% w kapitale zakładowym oraz 3,8% w głosach na WZ (RB nr 47/2014).

Z zadowoleniem obserwuję duże zainteresowanie instytucji finansowych akcjami Amiki. Potwierdza to innowacyjność i jakość naszych produktów oraz profesjonalizm zarządzania Grupą. Przy podejmowaniu ostatecznej decyzji co do wyboru partnera w tej transakcji, ważnym aspektem zarządzania majątkiem prywatnym było dla mnie zawarcie umowy warunkowej z precyzyjnymi parametrami transakcji jeszcze przed formalnym dopuszczeniem części akcji do obrotu giełdowego. Jak się okazało, proces dopuszczenia trwał blisko 2 miesiące – mówi Jacek Rutkowski, Prezes Zarządu Amica Wronki S.A.

TFI, zarządzające i reprezentujące fundusze otwarte oraz zamknięte, zawarło 3 października br. przedwstępną warunkową umowę nabycia 400 tys. akcji Amica Wronki S.A. od spółki pośrednio należącej do Prezesa Jacka Rutkowskiego (RB nr 37/2014). Cena sprzedaży została ustalona na 104 zł za akcję, powyżej średniego kursu za poprzednie 3 miesiące (99,9 zł) i 6 miesięcy (100,6 zł). Warunkiem dojścia transakcji do skutku było dokonanie konwersji 176.076 akcji imiennych na akcje na okaziciela (uprzywilejowane co do głosu 2:1) i ich asymilacja z akcjami notowanymi na GPW, a w konsekwencji dopuszczenie tychże akcji do notowań na rynku giełdowym. Pozostałe 223.927 akcji to akcje zwykłe na okaziciela. Po przeprowadzeniu transakcji bez zmian pozostała łączna liczba akcji Amica Wronki S.A. (7.775.273), natomiast o 176.076 spadła liczba głosów na WZ (do 10.495.950). Holding Wronki, należący do Prezesa Jacka Rutkowskiego, posiada 34,9% akcji, dających prawo do 51,7% głosów na WZ. 400 tys. akcji, nabytych w ramach omawianej transakcji, oznacza 5,1% w kapitale zakładowym oraz 3,8% w głosach na WZ spółki. Ponad progiem 5% w kapitale Amica Wronki SA znajdują się ponadto Noble TFI oraz ING OFE. Szacunki dokonane na bazie raportów okresowych pozostałych instytucji finansowych, w tym zagranicznych, wskazują, iż posiadają one dalsze około 30% akcji spółki.

Omawiana transakcja wypełniła zapowiedzi z maja br., dokonane po prezentacji 10-letniej strategii Grupy Amica, zakładającej dynamiczną kontynuację pozytywnych trendów w zakresie skali działalności biznesowej oraz generowanych wyników finansowych (celem 1,2 mld euro przychodów i 107 mln euro wyniku EBITDA za rok 2023). Prezes Jacek Rutkowski poinformował wówczas o możliwej sprzedaży niedużej części posiadanych akcji, podkreślając przy tym, iż będąc odpowiedzialnym za realizację strategii Grupy Amica, utrzyma poziom ponad 50% w głosach na WZ.

Wykonaliśmy w minionych latach dużo pracy, aby fundamenty rozwoju Grupy Amica były trwałe, a efektywność działania znalazła się na najwyższym poziomie. Przed nami wiele możliwości i wyzwań biznesowych, aby w trakcie najbliższych lat zwielokrotnić obecne wyniki finansowe. Już w tym roku zmierzamy w kierunku 2 mld zł przychodów i 140-150 mln zł wyniku EBITDA, w zależności od przyjętej metody liczenia – mówi Jacek Rutkowski, Prezes Zarządu Amica Wronki S.A.

Źródło: Amica Wronki S.A.