Allianz skorzysta z danych UFG

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

allianz.250xAllianz podpisał umowę z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji dotyczących zawartych umów ubezpieczeń oraz zgłoszonych szkód.

Zawarte porozumienie umożliwia dostęp do zgromadzonych w bazie UFG danych na temat historii szkodowej klientów zakładów ubezpieczeń oraz informacji o zniżkach z tytułu dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia.

W przypadku, gdy zadeklarowany przez klienta przebieg ubezpieczenia stanowiący podstawę do ustalenia zniżki jest inny, niż wynika to z zapisów w bazie danych UFG, Allianz ma prawo dokonać przeliczenia składki i zwrócić się o dopłatę różnicy w składce. Podstawą do odwołania od naliczonej dopłaty jest przedstawienie aktualnego dokumentu (zaświadczenia) o wszystkich posiadanych pojazdach wystawionego przez ubezpieczyciela, potwierdzającego wysokość zadeklarowanych zniżek.

Źródło: PIU