Alior Banku nie wypłaci dywidendy z zysku za 2018 r.

Alior Banku nie wypłaci dywidendy z zysku za 2018 r.
Alior Bank - Logo (źródło: Alior Bank)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Akcjonariusze Alior Banku zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku netto za 2018 r., podano w uchwałach walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze @AliorBankSA zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku netto za 2018 r. #AliorBank #dywidenda

„Zwyczajne walne zgromadzenie banku postanawia, iż zysk netto banku za 2018 rok, w łącznej kwocie 731 073 627,45 przeznaczony zostanie w następujący sposób:

– Przekazanie na pokrycie niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych (strata), wynikającego z korekty związanej z wdrożeniem MSSF 9 w kwocie 724 967 282,8,

– Przeznaczenie niepodlegającego podziałowi zysku na działalności Kasy Mieszkaniowej w kwocie 6 106 344,65 […] na kapitał zapasowy” – czytamy w uchwale walnego zgromadzenia.

Więcej najnowszych wiadomości o Alior Banku >>>

713,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto

Alior Bank odnotował 713,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 471,19 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 731,07 mln zł wobec 494,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

Źródło: ISBnews