Alior Bank miał 172,92 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r.

Alior Bank miał 172,92 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r.
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Alior Bank odnotował 172,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 178,18 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Aktywa razem @AliorBankSA wyniosły 71,37 mld zł na koniec III kw. 2018 r. #AliorBank

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 781,42 mln zł wobec 728,13 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 106,59 mln zł wobec 97,33 mln zł rok wcześniej.

Aktywa banku

Aktywa razem banku wyniosły 71,37 mld zł na koniec III kw. 2018 r. wobec 69,52 mld zł na koniec 2017 r.

W I-III kw. 2018 r. bank miał 532,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 340,06 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 553,53 mln zł wobec 353,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Na koniec września br. wskaźnik ROE wyniósł 11,5% wobec 7,2% rok wcześniej, ROA – odpowiednio: 1% wobec 0,7% rok wcześniej.

Współczynnik Tier1 na koniec września br. wyniósł 12,14% wobec 12,1% na koniec 2017 r., a łączny współczynnik wypłacalności – odpowiednio: 15,26% wobec 15,21% rok wcześniej.

Alior Bank oczekuje kosztów na poziomie 430-435 mln zł w kolejnych kwartałach

Alior Bank oczekuje, że w kolejnych kwartałach będzie notował koszty ogółem na poziomie 430-435 mln zł. Ostatni kwartał tego roku – przy pozytywnym scenariuszu – może przynieść lekki spadek kosztów, poinformował wiceprezes Filip Gorczyca.

„Już wcześniej mówiliśmy, że będziemy kierowali się w stronę 430-435 mln zł kosztów jako poziomu reprezentatywnego. Być może to będzie ciut mniej w IV kw., bo podjęliśmy pewne działania ograniczające koszty i w scenariuszu pozytywnym może być upside” – powiedział Gorczyca podczas telekonferencji.

„Nie przewidujemy też wzrostu kosztów na przestrzeni kolejnych kwartałów 2019 roku” – dodał.

Koszty działania banku ogółem wyniosły 411 mln zł w III kw. br. wobec 430 kwartał wcześniej.

Jak poinformował Gorczyca, w III kw. koszty były niższe ze względu m.in. na rozwiązaną rezerwę urlopową wysokości 10 mln zł oraz niższe koszty w innych pozycjach.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 69,5 mld zł na koniec 2017 r.

Źródło: ISBnews