Aktywność na rynku IPO w Europie i na świecie najwyższa od 2007 r.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

gielda.39.400x278Jak wynika z raportu IPO Watch Europe przygotowanego przez firmę doradczą PwC, łączna wartość ofert pierwotnych (Inital Public Offering - IPO) w Europie w całym 2014 roku wyniosła 49,5 mld euro. Stanowi to blisko dwukrotny wzrost w porównaniu z 2013 rokiem. Co więcej, w minionym roku aktywność na rynku IPO była najwyższa od początku globalnego kryzysu finansowego. Łącznie w 2014 roku w Europie przeprowadzono 375 ofert pierwotnych, co stanowi wzrost o 34% w porównaniu z 279 IPO w 2013 roku.

Jednocześnie należy odnotować, iż pierwsza i druga połowa minionego roku istotnie różniły się pod względem koniunktury na rynku pierwotnym. Ponad dwie trzecie (68%) łącznej wartości IPO miało miejsce w pierwszych sześciu miesiącach roku. W drugim półroczu znacznie wzrosła liczba ofert, które nie doszły do skutku lub zostały odłożone na kolejny rok z uwagi na niesprzyjającą sytuację na rynku.

Tradycyjnie największą aktywność odnotowano na giełdzie w Londynie, na który przypadło ponad 39% (19.394 mld euro w porównaniu z 14.409 mld euro w roku 2013) łącznej wartości wszystkich ofert pierwotnych w Europie w 2014 roku. Stanowiło to jednak istotny spadek w porównaniu z rokiem 2013, kiedy to udział ten wynosił ponad 54%. Przyczynił się do tego przede wszystkim znaczny wzrost aktywności na giełdach Europy kontynentalnej, na czele z Euronextem (10.495 mld euro w porównaniu z  2.994 mld euro w roku 2013), NASDAQ OMX (4.524 mld euro w porównaniu z 876 mln euro w roku 2013), hiszpańską BME (4.514 mld euro w porównaniu z zaledwie 2 mln euro w roku 2013)  i Deutsche Börse (3.565 mld euro w porównaniu z 2.409 mld euro w roku 2013).

Największymi ofertami w 2014 roku okazały się IPO funduszu inwestycyjnego Pershing Square (2,2 mld euro – giełda Euronext), spółki z sektora ubezpieczeń samochodowych – AA (1,7 mld euro – giełda w Londynie) oraz spółki z sektora finansowego – NN Group (1,5 mld euro – Euronext).

Tomasz Konieczny, partner w zespole ds. rynków kapitałowych PwC, w następujący sposób skomentował wyniki rynku pierwotnego w Europie:

„Rok 2014 był bardzo udany dla rynku IPO w Europie. Każda z 10 największych ofert przekroczyła wartość 1 mld euro, a znaczny wzrost aktywności dotyczył większej liczby giełd niż miało to miejsce w minionych latach. Perspektywy na rok 2015 również wydają się optymistyczne. Zazwyczaj początek roku jest okresem bardzo małej aktywności na rynku ofert pierwotnych, natomiast od 1 stycznia do dziś w Europie odnotowano już oferty o łącznej wartości ponad 10 mld euro, co jest wynikiem jeszcze lepszym niż w analogicznym okresie 2014 roku. Jeśli światowa gospodarka uniknie poważniejszych perturbacji to trend ten powinien się utrzymać, dzięki czemu rynek pierwotny w Europie może czekać najlepsze 12 miesięcy od 2007 roku.”

150224.pwc.550x

Podsumowanie roku 2014 na GPW w Warszawie

Na giełdzie w Warszawie w 2014 roku odnotowano35 IPO (spadek o 35% w porównaniu z 2013 rokiem), z czego 13 miało miejsce na rynku głównym i 22 na rynku NewConnect. Ich łączna wartość wyniosła 313 mln euro, co oznacza spadek o 72% w porównaniu z rokiem 2013. Największymi IPO w Warszawie w 2014 roku były oferty spółek Alumetal (71 mln euro, producent wyrobów z aluminium), Prime Car Management (50 mln euro, zarządzanie flotą) i Torpol (44 mln euro, realizacja obiektów komunikacyjnych).

Filip Gorczyca, wicedyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych PwC, w następujący sposób skomentował wyniki i perspektywy rynku pierwotnego w Warszawie:

„Spadek GPW w rankingu giełd europejskich pod względem wartości ofert pierwotnych wynikał przede wszystkim z braku ofert prywatyzacyjnych w 2014 roku. W latach poprzednich transakcje przeprowadzane przez Skarb Państwa odpowiadały za lwią część pozyskiwanych przez giełdę środków i zapewniały GPW czołowe miejsce w Europie. Na dłuższą metę ciężko spodziewać się jednak, że warszawska giełda pod względem wartości IPO będzie w stanie rywalizować z globalnymi rynkami jak Londyn czy Euronext. Spółki w Polsce i w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie znajdują się potencjalni emitenci na GPW, są wszak znacznie mniejszymi podmiotami niż te działające w Europie Zachodniej, co przekłada się na wartość ofert przeprowadzanych w Warszawie. Natomiast pod względem liczby IPO Warszawa wciąż zajmuje wysokie czwarte miejsce wśród giełd na naszym kontynencie. Choć nie da się ukryć, że ze względu na zmiany w OFE, jak też niepewność związaną z wydarzeniami na Ukrainie, sytuacja na rynku pierwotnym w Warszawie w minionym roku nie była łatwa i wielu potencjalnych emitentów zmuszonych było odwołać oferty lub mocno obniżyć swoje oczekiwania. Miejmy nadzieję, że wraz z upływem czasu koniunktura na naszym rynku będzie się stopniowo odbudowywać.”

Raport IPO Watch Europe jest dostępny tutaj.

Źródło: PwC