Aktywne formularze – informatyka, jako usługa

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

cyberprzestrzen.02.250xKażda strategia zwiększenia sprzedaży usług przez banki spółdzielcze wymaga dziś rozwoju aplikacji informatycznych, które będą ją wspierały. To spory wysiłek. Jak przezwyciężyć bariery czasu i kosztów rozwoju oprogramowania? Okazuje się, że jest to możliwe. Wystarczy spojrzeć na rolę informatyki z nieco innej perspektywy. Potraktowanie informatyki jako usługi (SaaS) może sprawić, że banki spółdzielcze bez olbrzymich nakładów finansowych będą z sukcesem konkurować z bankami komercyjnymi. Ideę informatyki jako usługi przybliżę na przykładzie ActiveForms - polskiego, nowatorskiego rozwiązania, które pozwala tworzyć i modyfikować aplikacje front office dosłownie z dnia na dzień. Kilka dużych banków już z niego korzysta.

Artykuł jest częścią publikacji pod redakcją Krzysztofa Maderaka pt.: „Technologie informatyczne w zarządzaniu bankiem spółdzielczym XXI wieku”.

Jarosław Walczuk
e-Point S.A.

Priorytety banku spółdzielczego

Bez względu na to, jaki ostateczny kształt przybierze sektor polskiej bankowości spółdzielczej, strategie rynkowe banków spółdzielczych nie ulegną zasadniczej zmianie. Priorytetem było, jest i będzie pozyskiwanie i utrzymywanie zyskownych klientów. Obecna słaba koniunktura kredytowa nie powinna przesłaniać bankom wciąż istniejących możliwości zwiększenia sprzedaży. Należą do nich w pierwszym rzędzie: zwiększanie zakresu i dostępności usług, poprawa skuteczności sprzedaży i jakości obsługi, a także oferowanie usług wspólnie z innymi podmiotami lokalnymi.

Rolą informatyki jest wspieranie tych procesów w efek- tywny i elastyczny sposób

Nie sposób dzisiaj rozwijać ofertę i poprawiać jakość obsługi bez wykorzystania internetu, aplikacji mobilnych i innych narzędzi informatycznych, które dla klientów banków spółdzielczych są tak powszednie jak korzystanie z telefonu komórkowego.

Dylematy działów IT w bankach

Każdy dział IT – nie tylko ten w banku – poszukuje złotego środka, czyli skutecznej formuły funkcjonowania tej waż- nej jednostki w firmie.

Złoty środek – szybki czas wdrożenia, bogata funkcjonalność, niskie koszty

Poszukiwania te są tym bardziej intensywne, im bardziej konkurencyjny staje się rynek, a prezesi banków lub dyrektorzy finansowi zadają pytania, jakie ROI z tej inwestycji informatycznej będziemy mieli. Z mojego doświadczenia wynika, że tylko bardzo nielicznym firmom udaje się znaleźć nową, efektywną formułę dla działu IT. Powoduje to ciągłą rosnącą frustrację szefów działów IT, którzy próbują odpowiedzieć na trudne pytania:

 • Jak osiągnąć zadawalającą stopę zwrotu z inwestycji w informatykę (ROI)?
 • Jak szybko dostarczyć biznesowi narzędzia?
 • Jakie są całkowite koszty posiadania systemu informatycznego (TCO) i jak je obniżyć?
 • Jak elastycznie odpowiadać na potrzeby biznesu? Poszukując właściwych odpowiedzi na te pytania, rynek finansowy coraz śmielej wybiera model informatyki jako usługi – SaaS (Software as a Service) – i rezygnuje z modelu tradycyjnego. Dlaczego?

Tradycyjne model informatyki

Tradycyjny model informatyki jest niezwykle kosztowny i czasochłonny. Rozwiązania IT stosowane w firmach stają się coraz bardziej zaawansowane, gdyż wspierają niemal wszystkie działy w firmie. Zapanowanie nad ich bieżącym utrzymaniem i rozwojem jest prawdziwym wyzwaniem. Ponadto firmy stają się bardzo często zakładnikami posiadanych rozwiązań IT i po czasie odkrywają cały zestaw kosztów ukrytych swoich inwestycji w tym zakresie.

120222.formularze.01.550x

Znajomość podstawowych kosztów jawnych nie jest powszechna.

Koszty jawne:

 • licencje (na zakupione oprogramowanie),
 • usługi (analizy, wykonania, wdrożenia),
 • administracja (utrzymanie serwerów),
 • hardware (koszt zakupu serwerów, upgrade’u) Świadomość kosztów ukrytych przychodzi z opóźnieniem lub czasem nie jest w ogóle klasyfikowana do danej inwestycji.

Koszty ukryte:

 • licencje (OS, DB, inne) – rozwiązania komercyjne znalazły sobie złotą żyłę w postaci tzw. maitenance fees lub renewal fees opłacanych zazwyczaj rocznie jako procent lub stała kwota od używanych licencji. Licencje są również sprzedawane per procesor unit, na określoną liczbę użytkowników. Rozwój naszego systemu może okazać się bardzo kosztowy, ponieważ zakup silniejszego serwera lub dodanie kilkudziesięciu użytkowników staje się dopiero początkiem wydatków,
 • wsparcie (support) wykonawcy systemu – koszt bardzo często pomijany w negocjacjach początkowych, pojawia się na ogół tuż po uruchomieniu systemu, kiedy wycofanie się ze współpracy jest nieopłacalne,
 • aktualizacje systemu – dość często koszt aktualizacji jest znaczącą częścią ogólnego kosztu wdrożenia,
 • backup – prawidłowo zaprojektowany i realizowany system backup jest odrębnym podprojektem, obejmującym kosztowo nie tylko sprzęt, przestrzeń dyskową, transfer, ale przede wszystkim nakład pracy, procedury odzyskiwania (recovery) i gotowości do podjęcia tych działań w trybie natychmiastowym,
 • zasilanie – koszty zasilania i klimatyzacji, utrzymania zapasowych łącz energetycznych, łącz internetowych i zapewnienia bezpieczeństwa oraz niezawodności systemów,
 • testy – każde wdrożenie lub upgrade systemu powinien być poprzedzony kompletem testów funkcjonalnych, wydajnościowych i bezpieczeństwa. Są to niebanalne koszty angażujące personel i specjalistów zewnętrznych,
 • sieć/bezpieczeństwo – zapewnienie dostępności systemu w sieci z odpowiednim SLA oraz odpowiedni poziom bezpieczeństwa to bardzo trudne w realizacji zagadnienia – kluczowe dla poprawnego działania aplikacji dostępnej z wielu lokalizacji,
 • cykl życia produktu – obserwujemy bardzo duże przyśpieszanie starzenia się produktów informatycznych – dynamika zmian biznesowych jest tak wielka, że projekty informatyczne podlegają nieustannym kosztownym zmianom, a rezygnacja z nich ogranicza szanse rynkowe przedsiębiorstwa.

Nic dziwnego, że w kontekście powyższych zagadnień i zjawisk tradycyjnego modelu IT w przedsiębiorstwach bardzo atrakcyjna staje się koncepcja informatyki jako usługi.

Model Software as a Service (SaaS)

Dlaczego model SaaS jest rewolucyjny i godny uwagi? W modelu SaaS model biznesowy opiera się na zadowoleniu klienta z usług. Mechanizm jest bardzo prosty: zadowolony klient płaci, niezadowolony – rezygnuje z usługi.

Kluczowe cechy modelu SaaS:

 • niskie koszty/niskie ryzyko,
 • szybkie uruchomienie,
 • ukryte koszty przerzucone na dostawcę,
 • wysokie SLA i bezpieczeństwo aplikacji,
 • darmowe aktualizacje i rozwój oprogramowania.

Przy stosowaniu modelu SaaS ogromną zaletą jest fakt, że dostajemy bogatą funkcjonalność usługi – gotowe rozbudowane produkty – za ułamek ich ceny w postaci miesięcznego abonamentu. Zazwyczaj są to kwoty kilkusetzłotowe: w zakresie 100-1000 zł w Polsce i lub 10-100 dolarów lub euro za granicą. Atutem jest to, że używanie tego rodzaju produktów nie wiąże się z dodatkowym ryzykiem inwestycyjnym i związanymi z tym obawami: czy ta inwestycja mi się zwróci? Jakie są ukryte koszty wdrożenia? Ryzykuje się jedynie czas potrzebny na wstępną konfigurację, zaznajomienie z produktem i przetestowanie jego działania. W porównaniu do tradycyjnego podejścia jest to niewielki ułamek kosztów.

Bardzo istotną zaletą rozwiązań SaaS jest ich szybkie uruchamianie. Z mojego doświadczenia wynika, że jest to jeden z najistotniejszych elementów decydujących o wyborze tego modelu. Realizacje tradycyjnych projektów mają tendencje do przedłużania się lub z góry wiadomo, że terminy zakończenia wdrożenia są odległe. W tym czasie reszta przedsiębiorstwa niecierpliwie czeka na gotowe systemy.

120222.formularze.02.550x

Bardzo często to właśnie biznes lub marketing jest inicjatorem wykorzystania SaaS w banku ze względu na możliwość niemal natychmiastowej realizacji nowych wyzwań i strategii.

Wysokie bezpieczeństwo i SLA
Utrzymaniem aplikacji SaaS zajmują się wysokiej klasy specjaliści, którzy rozwijają je dla setek, a czasami tysięcy firm. Zapewnienie porównywalnego poziomu we własnym zakresie wymaga bardzo dużych nakładów finansowych, wiedzy kumulowanej przez kilka lat.

Aktualizacja i rozwój oprogramowania
Koszty aktualizacji i rozwoju oprogramowania zazwyczaj mieszczą się w ogólnych miesięcznych kosztach korzystania. Bazują na podstawowym założeniu modelu SaaS, że zadowolony klient zostanie z nami dłużej. Usprawniamy nasz produkt, czyniąc go bardziej atrakcyjnym na rynku. Koszty przygotowania rozwoju i aktualizacji są rozłożone na kilka tysięcy firm. Po to, by zatrzymać je, dostawca oprogramowania ponosi je bez wahania.

ActiveForms jako przykład usługi SaaS dla banków spółdzielczych

„Zbuduj dowolny formularz bez posiadania wiedzy informatycznej”
Produkt ten powstał na bazie kilkunastoletniego doświadczenia we współpracy z bankami komercyjnymi. Wykonując dla tego sektora zaawansowane wnioski i formularze, musieliśmy zmierzyć się z bardzo krótkim terminami realizacji i bardzo dużą zmiennością wymagań. Efekt kilku lat pracy to kompletny zestaw narzędzi gotowy do uruchomienia natychmiast, dzięki któremu banki mogą od podstaw, w ciągu kilku godzin tworzyć formularze, wnioski i landing pages.

ActiveForms nie wymaga zaawansowanej wiedzy informatycznej. Z reguły jest obsługiwany przez dział marketingu lub biznes, dzięki intuicyjnemu Formbuilderowi.

Formbuilder: graficzny edytor formularzy

Formbuilder jest to intuicyjny w obsłudze edytor graficzny z funkcjami drag&drop. Pozwala łatwo dodawać i dostosowywać elementy formularza. Umożliwia wstawianie dowolnych pól, zmiany wyglądu, ustalanie reguł, a przy jego używaniu wykorzystuje się gotowe moduły. Nie trzeba znać HTML, nie jest potrzebna umiejętność programowania. Jest to otwarte narzędzie, które pozwala na budowanie dowolnie zaawansowanych formularzy z rozbudowaną logiką biznesową.

Dzięki ActiveForms twórca formularza skupia się na zbieraniu danych, a nie na technicznych szczegółach.

120222.formularze.03.550x

Gotowe moduły

ActiveForms zawiera całe zestawy typowych pól (nazwisko, dane adresowe, PESEL, NIP), które dodaje się do formularza jednym kliknięciem. Można też zapisywać dowolne fragmenty formularza, by użyć je ponownie. Te rozwiązania pozwalają budować skomplikowane formularze bardzo szybko – tak, jakby były wykonane z klocków.

Usługi zewnętrzne

Formularze ActiveForms mogą korzystać z logiki systemów zewnętrznych, np. pozwalają na przesyłanie wartość poszczególnych pól do systemów zewnętrznych i pobieranie z nich danych wynikowych lub statusu. Przykładowo, dane z formularza kredytowego mogą zostać wysłane do systemu scoringowego i na bazie otrzymanej odpowiedzi zaprezentować adekwatny zestaw pól – jedną z dwóch lub więcej wersji formularza.

120222.formularze.04.550x

API ActiveForms – łatwa integracja z innymi systemami

ActiveForms posiada otwarte API, przez które można sięgać po złożone wnioski, integrować z usługami call center, innymi systemami wewnętrznymi.

Analityka i unikalne statystyki dla wyższej konwersji

Statystyki z procesu wypełniania ujawniają użyteczne dane dotyczące interakcji użytkownika z formularzem.

Dzięki pełnej kontroli nad polami formularza tylko w ActiveForms można szczegółowo zobaczyć, które pola sprawiają użytkownikom problemy i mogą mieć wpływ na konwersję. Dzięki temu bardzo łatwo można stworzyć kilka wersji tego samego formularza i testować ich skuteczność.

O powodzeniu ActiveForms świadczy fakt, że u większości klientów zachodzi proces bardzo szybkiej adaptacji do aktywnego poszukiwania i testowania skutecznych strategii sprzedażowych. Wielu z nich rozpoczynało od kilku formularzy, a obecnie posiada ich setki. Obsługują zarówno zewnętrzne procesy sprzedażowe, współpracę z partnerami, jak i wewnętrzne procesy w firmie.

Model SaaS jest naturalnym efektem rozwoju światowej gospodarki, gdzie specjalizacja, znajomość potrzeb klienta i skala pozwalają dostarczać wysokiej jakości produkt za niewielką cenę jednostkową.

120222.formularze.05.550x

Używanie nowoczesnych, efektywnych narzędzi informatycznych jest jednym ze sposobów na uzyskanie przewagi rynkowej przez banki spółdzielcze.

W dobie wszechobecnego internetu, powszechności korzystania z bankowości elektronicznej i rosnącego przyzwyczajenia klienta do wygodnej, internetowej obsługi, bój o niego rozgrywa się w cyberprzestrzeni – wśród podmiotów, które zaoferują najefektywniejszy sposób na spełnienie jego potrzeb.

Kolejny artykuł z naszego cyklu już za tydzień.