Akademia: Finlandia – efekty strategii „przyspieszenia mieszkaniowego” Finland – housing accelaration effects

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

fn.2013.k3.foto.065.150xDynamiczny rozwój ekonomiczny sprawił, że powstały możliwości realizacji przez wiele lat strategii "przyspieszenia mieszkaniowego", co zaowocowało radykalną poprawą standardu mieszkaniowego Finów.

Mirosław Gorczyca
Dr hab. n. ek., profesor w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Wprowadzenie Finlandia to wyjątkowo słabo – jak na stosunki europejskie – zaludniony kraj (16 osób/km2 [1]), o powierzchni zbliżonej do naszego (338 tys. km2, wobec 313 tys. w RP [1]), bardzo wysoko rozwinięty, głównie dzięki gospodarce opartej na wiedzy.1 Dynamiczny rozwój ekonomiczny sprawił, że powstały możliwości realizacji przez wiele lat strategii „przyspieszenia mieszkaniowego”, co zaowocowało radykalną poprawą standardu mieszkaniowego Finów.

P/rodukt K/rajowy B/rutto w okresie 2000-2010 wzrósł z 132.195 mln euro do 180.253 mln euro i miał on w 2010 r. nieco niższy poziom niż przed kryzysem (185.651 mln euro w 2008 r.). W całym okresie omawianej dekady rósł on rok do roku o 2-5 proc., wyjąwszy 2009 r., w którym odnotowano spadek aż o 8,2 proc. [2]. W ujęciu per capita PKB zwiększył się z 25.539 do 33.608 euro. Wysoki był udział (cá 20 proc.) w PKB inwestycji w środki trwałe, w tym także na budownictwo mieszkaniowe.

Odsetek, jaki inwestycje mieszkaniowe stanowiły wobec PKB i inwestycji ogółem2 obrazuje ramka po lewej.

Wielkości te wskazują na kontynuację intensywnego budownictwa mieszkaniowego [3 i 4].

Budownictwo mieszkaniowe

W 2010 r. oddano do użytku w nowym budownictwie mieszkaniowym 10,9 tys. obiektów z mieszkaniami (por. tab. 1). Ich liczba przebiegała w latach 1970- 2010 od >10 tys. do >26,3 tys. Jak należało oczekiwać, gros z nich stanowiły obiekty wolnostojące z 1 mieszkaniem. Liczba zbudowanych mieszkań (por. tab. 2), w przeliczeniu na 1 obiekt, to średnio 2-3 na każdy z nich w latach 1970-2010.

Intensywność budowania mieszkań na ogół malała i wynosiła w 2010 r.Średnia wielkość oddanych do użytku w 2010 r. mieszkań to 91 m2 p/owierzchni u/żytkowej. Rosła ona z roku na rok blisko dwukrotnie w 50-leciu, od 1960 r., a jej spadek o 10 m2 w 2010 r. w stosunku do poprzedniego to następstwo rosnącego udziału budownictwa wielorodzinnego, w którym realizowano znacznie mniejsze ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI