AI W FINANSACH 2021: Sztuczna inteligencja w bankach

AI W FINANSACH 2021: Sztuczna inteligencja w bankach
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zmiany i innowacje w sektorze bankowym widoczne są zarówno w obszarze technologicznym, który przenika wszelkie procesy bankowe, jak również w obszarze społecznym - w relacjach zewnętrznych (obsługa klienta) i wewnętrznych (zarządzanie pracownikami).

Dane wraz z ich zaawansowaną analityką stają się jednym z najbardziej wartościowych aktywów w całym sektorze finansowym, a jednocześnie zmieniające się otoczenie prawno-regulacyjne może wpływać zarówno pobudzająco, jak i hamująco na rozwój nowych technologii. 

Instytucje finansowe chcą czym prędzej wdrażać inteligentne rozwiązania, ale tak naprawdę niewiele osób zna pojęcia związane z tym obszarem.

Wychodząc naprzeciw opisanej sytuacji, podczas tegorocznej konferencji AI w Finansach skupimy się na bankowości, czyli porozmawiamy o sztucznej inteligencji w bankach.

Główne obszary tematyczne:

AI w bankach – czy to już powszechny standard?

Sesja poświęcona najnowszym trendom technologicznym. Będziemy mówić m.in. o wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Nie zabraknie prelekcji
o sztucznej inteligencji, m.in. o algorytmach, które mogą zarówno pomóc, jak i przysporzyć dodatkowych kosztów firmom, które z nich korzystają.

Dobrostan pracownika w świecie AI

Sesja dotycząca dobrostanu pracowników. Poruszony zostanie problem wielozadaniowości. Dowiemy się, czym jest uważność – jak nad nią pracować, jak zachować tzw. work life balance oraz jak w sposób nowoczesny zarządzać pracownikami banku.

Nowe technologie a prawo

Prawodawcy i regulatorzy zaczynają tworzyć zręby prawno-regulacyjne dla wykorzystania AI, w tym w sektorze finansowym, m.in. ostatnia propozycja rozporządzenia w sprawie AI czy wytyczne europejskich organów nadzoru finansowego w sprawie algorytmizacji oraz Big Data, a także działania UKNF m.in. w zakresie świadczenia usługi robo-doradztwa.

Toczy się obecnie debata nad kierunkiem zmian w tym obszarze, a wielokrotnie powtarzającym się stwierdzeniem jest ryzyko zahamowania rozwoju AI przez projektowane regulacje. Pytanie jednak, jak tworzyć prawo i regulacje, żeby jednocześnie rozwijać innowacje i chronić jednostki? Zadanie niełatwe, ale niezbędne, dlatego zmierzymy się z tym podczas ostatniej sesji.

Zapraszamy do rejestracji!

AI w finansach 2021

7 września 2021 r.

www.aleBank.pl/AIwFinansach