Aforti Holding S.A. przejmie dom maklerski

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

uscisk.dloni.01.400x263Aforti Holding S.A., notowany na NewConnect holding finansowy, podpisał umowę warunkową na zakup 90,01% udziałów Invista Dom Maklerski S.A. Po zaakceptowaniu transakcji przez Komisję Nadzoru Finansowego grupa AFORTI™ będzie wyłącznym udziałowcem domu maklerskiego.

Przejęcie domu maklerskiego jest istotnym elementem konsekwentnie realizowanej strategii biznesowej AFORTI™ Holding. Uważamy, że Invista Dom Maklerski zajmuje na rynku finansowym bardzo ważną niszę obligacji korporacyjnych, skierowanych do klienta detalicznego. Spółka ma duży potencjał generowania stabilnych przychodów dla całego holdingu. Transakcja ta pozwoli na rozszerzenie portfolio produktów finansowych oferowanych przez grupę AFORTI™ i jest kolejnym etapem tworzenia liczącej się na rynku instytucji finansowej – mówi Klaudiusz Sytek, prezes zarządu Aforti Holding S.A.

Przedmiotem zawartej pomiędzy Aforti Holding S.A. oraz Invista S.A. umowy warunkowej jest sprzedaż 6 945 000 akcji Invista Dom Maklerski S.A., spółki zależnej od Invista S.A. Pakiet ten stanowi 90,01% udziału w kapitale zakładowym domu maklerskiego i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Grupa AFORTI™ posiada już pakiet 771 000 akcji, który stanowi 9,99% udziału w kapitale zakładowym Invista DM S.A.

Warunek zawieszający umowy dotyczy uzyskania pozytywnego stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), zezwalającego Aforti Holding S.A. na przejęcie wszystkich akcji Invista Dom Maklerski S.A.

Invista Dom Maklerski S.A. działa w oparciu o wydane 3 lipca 2007 roku, przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenie (DFL/4020/27/18/07/I/72/1/2007) na prowadzenie działalności maklerskiej. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze emisji instrumentów finansowych. Swoje usługi w przeważającej mierze kieruje do firm chcących pozyskać kapitał na dalszy rozwój. Invista DM doradza przedsiębiorstwom w zakresie: struktury kapitałowej, inwestowania, fuzji, przejęć, przekształceń czy wyceny spółek.

Źródło: Aforti Holding S.A.