Adam Celiński

Adam Celiński
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Członek Rady Nadzorczej

Santander Bank Polska S.A.

Adam Celiński jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii. Ukończył także studia magisterskie na Uniwersytecie w Glasgow, otrzymując tytuł Master of Philosophy in International Finance.

W 1996 r. został członkiem Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), a od 1999 r. do 2021 roku posiadał prawo do wykonywania zawodu biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii. W 2000 r. uzyskał uprawnienia biegłego rewidenta w Polsce i został członkiem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR).

Przez prawie 30 lat był zawodowo związany z PricewaterhouseCoopers (PwC).

Doświadczenie zawodowe:

W latach 2018-2021 pracował w PwC w Warszawie, dzieląc swój czas pomiędzy Polską i Eurazją.
Od 2015 r. do 2018 r. w biurze PwC w Almaty w Kazachstanie pełnił funkcję lidera działu usług dla sektora finansowego oraz partnera odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem w Eurazji.
Od 2008 r. do czerwca 2015 r. był liderem działu usług dla sektora finansowego w Polsce i krajach bałtyckich, równocześnie pełniąc funkcję partnera odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem w Polsce i krajach bałtyckich, a następnie w Polsce, Słowacji i Węgrzech.
W 2001 r. został partnerem w dziale Audytu w PwC Central and Eastern Europe (PwC CEE), gdzie zajmował się przede wszystkim badaniem sprawozdań finansowych podmiotów sektora finansowego, w szczególności banków.
W 1991 r. rozpoczął pracę w Coopers & Lybrand, obecnie PricewaterhouseCoopers (PwC), gdzie na przestrzeni lat zajmował wiele pozycji.
W latach 1990-1991 pracował w KPMG w Warszawie.
Od roku 1984 do roku 1990 pracował w Ministerstwie Finansów.
Posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie z zakresu branży, w której działa spółka.

Nie spełnia kryteriów niezależności (z uwagi na zdefiniowany w Statucie Banku, trwający trzyletni okres od zaprzestania zatrudnienia w podmiocie przeprowadzającym sprawozdania finansowe Banku, termin ten upłynie 30 czerwca 2024 r.).

Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych, zgodnie z kryteriami wskazanymi w Dobrych Praktykach dla jednostek zainteresowania publicznego dotyczących zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu (wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 grudnia 2019 r.).