Aby przeciwdziałać korupcji i szarej strefie potrzeba działań systemowych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

business.centre.club.01.400x2149 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji. Został on ustanowiony na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych z 31 paŸdziernika 2003 roku. Business Centre Club wspólnie z Inicjatywą Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce, powołał 30.06.2014 r. Koalicję na rzecz walki z szarą strefą, której uczestnikami są również m.in. Ministerstwo Finansów, Najwyższa Izba Kontroli i Centralne Biuro Antykorupcyjne. 16 listopada, w siedzibie BCC, odbyła się debata poœwięcona luce w podatku VAT i przeciwdziałaniu wyłudzeniom, która miała charakter konsultacyjny i była częœcią przygotowań do przedstawienia na początku przyszłego roku Raportu "Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce".

Uszczelnieniu systemu podatkowego w Polsce będzie również poœwięcone dzisiejsze spotkanie sekcji „Gospodarka, praca, przedsiębiorczośœć” w ramach Narodowej Rady Rozwoju, gremium doradczego Prezydenta RP. Członkiem tej sekcji w NRR jest główny ekonomista BCC, prof. Stanisław Gomułka.

Zdaniem ekspertów, myśœląc o skutecznym zwalczaniu szarej strefy, powinniœmy szukać rozwiązań systemowych i stabilnych, które na trwałe zmienią rzeczywistośœć, likwidując patologie. – Przejœście przedsiębiorstw na standard elektronicznego fakturowania, niezbędny do raportowania w kierunku Centralnej Bazy/Rejestru może wszystkim wyjśœć na dobre: nie dośœć, że firmy obniżą znacznie koszty fakturowania i zmniejszą udział ludzkiego błędu w dokumentacji, to dodatkowo uciążliwe dzisiaj kontrole skarbowe będą mogły być przeprowadzane w zasadzie bez angażowania czasu i śœrodków kontrolowanego podmiotu, niejako automatycznie – uważa Robert Krawczyk, ekspert BCC ds. elektronicznego obiegu dokumentów. System ten powinien zostać wprowadzony jak najszybciej, aby zarówno nabywcy jak i sprzedawcy czuli obowiązek uczciwego rozliczania się z podatku VAT.

Dobrą i funkcjonującą już w innych państwach metodą, która ma na celu bardziej efektywny pobór podatku VAT, jest kontrola podatnika na etapie rejestracji, tj. sprawdzanie, czy siedziby podatników naprawdę istnieją i prowadzą realną działalnośœć gospodarczą. – Krokiem dalej jest pomysł, aby zlikwidować możliwośœć rejestracji internetowej lub poprzez pełnomocnika, a następnie nadanie urzędnikom uprawnienia do odmowy rejestracji podmiotów, które nie są dośœć wiarygodne. Nie należy również wykluczać przymusu osobistego stawiennictwa członka zarządu reprezentującego podmiot dla potrzeb VAT – mówi Krzysztof Komorniczak, ekspert BCC ds. podatków.

Rozwiązaniem, będącym w trakcie realizacji, jest instytucja „zaufanego podatnika”. Jej założeniem jest nadanie pewnych preferencji rozliczeń podatkowych, w zamian za spełnianie okreśœlonych ustawą kryteriów (brak zaległośœci podatkowych, czas działalnoœści, czy też liczba zatrudnionych pracowników) Dodaje, że zapobieganie wyłudzeniom powinno odbywać się także poprzez zakazanie/ ograniczenie rozliczeń kwartalnych podatku VAT, w odniesieniu do podatników obracających towarami wrażliwymi. Ujednolicenie składania deklaracji, zarówno po stronie dostawcy jak i nabywcy, będzie skutkowało łatwiejszą kontrolą ewentualnych nieprawidłowoœści.

– W skutecznej walce z wyłudzeniami i oszustwami podatkowymi, w szczególnoœści w zakresie VAT, należy szukać rozwiązań systemowych, a nie punktowych – tylko w taki sposób wyeliminujemy obszary nadużyć i nie pozwolimy nieuczciwym podmiotom na przeniesienie swojej działalnoœści na inną branżę – podkreśœla Michał Borowski, ekspert BCC ds. podatku VAT. – Odwrócone obciążenie VAT dla towarów wrażliwych to, jak na razie, jedyna sprawdzona metoda walki z wyłudzeniami, ale jej globalne wprowadzenie nie jest obecnie możliwe z uwagi m.in. na unijne dyrektywy i potrzeby budżetowe. Poszukując dobrych rozwiązań warto analizować działania innych krajów, które się sprawdziły, np. centralne rejestry faktur, faktury elektroniczne – choć ich wdrożenie będzie kosztowne to musimy podjąć to wyzwanie, gdyż nie stać nas na dalsze finansowanie oszustów.

Business Centre Club