AAT Holding – przydział akcji

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Akcje AAT Holding przydzielone inwestoromW ramach pierwszej oferty publicznej inwestorom przydzielone zostały wszystkie oferowane akcje Spółki w ofercie podstawowej, czyli 2.397.536 sztuk. Zapisy złożone przez inwestorów indywidualnych zostały zredukowane o 35,99%.

– Będziemy pierwszą notowaną na giełdzie spółką reprezentującą sektor elektronicznych systemów zabezpieczeń. Wierzę, że dzięki obecności na warszawskiej giełdzie, konsekwentnej realizacji strategii rozwoju oraz dalszej wytężonej pracy będziemy w stanie zbudować dodatkową wartość dla wszystkich akcjonariuszy – mówi Mariusz Raczyński, prezes AAT Holding.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, do inwestorów instytucjonalnych trafiły 2.037.096 akcje,  natomiast   inwestorom   indywidualnym   przydzielono 359.630 akcji. W ramach subskrypcji inwestorzy indywidualni złożyli zapisy na łącznie 561.851 akcji, w związku z czym średnia stopa redukcji zapisów w tej transzy sięgnęła 35,99%. Łączna wartość oferty publicznej akcji AAT Holding wyniosła 57 mln zł. Udział nowych inwestorów w kapitale zakładowym Spółki wyniesie niemal 30%.

Debiut  akcji  AAT  Holding  na  Giełdzie Papierów Wartościowych spodziewany jest około 5 października. W ofercie publicznej AAT Holding funkcję Globalnego Koordynatora Zarządzającego Księgą Popytu i Oferującego pełni Pekao Investment Banking. Współprowadzącym Księgę Popytu jest Ipopema Securities, a Współmenedżerem Oferty Vestor Dom Maklerski.

Piotr Wojtaszek