Wyszukiwanie "Konkurs "Etyka w Finansach - Nagroda Robina Cosgrove""

Znaleziono 10 artykuły

Wydarzenia

Forum Startegii Bankowych 2014 – relacja

fsb.logo.01.400x13612 czerwca 2014 r. w warszawskim hotelu Double Tree odbyło się jedno z najważniejszych spotkań środowiska bankowego i finansowego. „HORYZONTY BANKOWOŚCI 2014” – pod takim tytułem już od kilku lat znany jest projekt realizowany przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Związek Banków Polskich. W odbywających się w ramach wydarzenia konferencjach, debatach i panelach dyskusyjnych wzięli udział przedstawiciele sektora finansowego, administracji publicznej – w tym organów nadzorczych oraz niezależni eksperci. Jednym ze stałych już elementów Horyzontów Bankowości jest Forum Strategii Bankowych – konferencja, podczas której przedstawiciele sektora bankowego oraz specjaliści z różnych dziedzin rozpatrują najbardziej kluczowe kwestie tak dla samej bankowości, jak również całej gospodarki.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

Kongres Gospodarki Elektronicznej 2014 – Relacja

kge.2014.foto.01.400xKongres otworzył Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Jak stwierdził, w trakcie kolejnych spotkań w ramach Kongresu, podsumowuje się to, co udało się w ciągu roku osiągnąć i wypracowuje wnioski oraz propozycje na kolejny rok. KGE to spotkanie przedstawicieli środowisk gospodarczych z przedstawicielami administracji. Jak dodał, możemy być dumni z tego, co osiągnęliśmy w gospodarce elektronicznej, a szczególnie w sektorze bankowym.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

Płatności Mobilne 2014: Łatwo, wszędzie, bezpiecznie

140612.fot.cpbii.zbp.marzena.stoklosa.08.1024x683Trwa jedno z największych spotkań środowiska bankowego i finansowego w 2014 r. Już po raz trzeci w jednym dniu, w jednym miejscu, pod wspólnym hasłem „Horyzonty Bankowości”, odbywają się spotkania i konferencje, w których bierze udział ponad 500 osób, w tym główni przedstawiciele sektora bankowego, władz rządowych, instytucji regulacyjno-nadzorczych, firm okołobankowych oraz środowisk naukowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Konferencje

Konkurs „Etyka w Finansach – Nagroda Robina Cosgrove” 2014

zbp.01.250x97

Konkurs „Etyka w Finansach – Nagroda Robina Cosgrove” 2014

 

Ideą konkursu Etyka w finansach – Nagroda Robina Cosgrove jest zachęcenie do refleksji nad kwestią etyki w finansach profesjonalistów, polityków oraz środowiska akademickiego – refleksji nad tym, co sprzyja zachowaniom etycznym, a co je niweczy, co należałoby poprawić, wprowadzić czy też wyeliminować, by zarówno zapobiec dalszej erozji zachowań etycznych jak i wzmocnić zaufanie klientów do banków. Idea honoruje wizję Robina Cosgrove, błyskotliwego bankowca inwestycyjnego, który zmarł w wieku 31 lat. Wierzył, iż główną barierą rozwoju gospodarczego był brak uczciwości i zasad etycznych w bankowości i finansach.

Organizatorem polskiej edycji Konkursu jest Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich, a światowej – Obserwatorium Finansowe, szwajcarska fundacja non profit w Genewie (www.robincosgroveprize.org).

Konkurs jest skierowany do młodych profesjonalistów oraz środowiska akademickiego, w tym studentów i pracowników naukowych do 35 roku życia. Kandydaci powinni przedstawić niepublikowany wcześniej esej w języku polskim. Esej (maksymalnie 5000 wyrazów wraz z załącznikami) może mieć charakter analityczny bądź sugerować propozycję praktycznego zastosowania etyki. Powinien prezentować pomysły innowacyjne.

Zagadnienia poruszane w esejach zgłaszanych do dotychczasowych edycji konkursu pokazały, że młodzi pracownicy banków – bez względu na szerokość geograficzną czy przynależność kulturową – zainteresowani są zachowaniami etycznymi, zaś pracodawcy chętnie wdrażają wypracowane propozycje i postulaty.

W polskiej edycji konkursu pula nagród sięgnęła 24000 zł. Sponsorami nagród byli:

Laureatami II Edycji Konkursu Etyka w Finansach zostali:

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1