73% Polaków w okresie świątecznym łoży na cele dobroczynne. Jesteśmy w regionalnej czołówce

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

mikolaj.01.400x267.

  • Polacy chętnie otwierają serca i portfele. 73% respondentów z Polski deklaruje, że w grudniu zwykle łoży na cele dobroczynne.
  • Wyprzedzają nas Bułgarzy, gdzie świątecznego wsparcia organizacjom charytatywnym udziela aż 76% badanych.
  • Nasi południowi sąsiedzi wspierają dobroczynność znacznie rzadziej. W Czechach wspieranie inicjatyw charytatywnych deklaruje zaledwie 40% respondentów, a na Słowacji 46% - wynika z badania zrealizowanego przez Ipsos na zlecenie Profi Credit.

Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy oprócz odbywania rodzinnych spotkań i obdarowywania najbliższych upominkami, częściej niż na co dzień myślimy o osobach potrzebujących. W okresie świątecznym najchętniej pomagamy dzieciom, seniorom i zwierzętom. Dwie trzecie Polaków oraz Czechów i aż 80% Słowaków oraz Węgrów, którzy wspierają dobroczynność, robi to kupując prezenty dla dzieci z sierocińców lub przekazując pieniądze na rzecz najmłodszych dotkniętych ciężkimi chorobami. Co ósmy badany z Polski pomoc kieruje do osób starszych. Na trzecim miejscu plasują się organizacje działające na rzecz zwierząt i schroniska.

Badanie przeprowadzone dla Profi Credit przez Ipsos wyraźnie pokazuje, że Polacy odznaczają się na tle sąsiadów bardzo dużą wrażliwością społeczną. Nie tylko plasujemy się w czołówce najchętniej pomagających narodów, ale także wyróżnia nas sposób, w jaki wspieramy potrzebujących. Wolimy przekazywać konkretne dobra materialne niż gotówkę – mówi Jarosław Czulak, Dyrektor Działu Marketingu, Profi Credit.

Prezenty, cegiełki, przelewy

Polacy najczęściej kupują dla potrzebujących konkretne produkty (39%), rzadziej decydują się na datki pieniężne. Stanowi to nasz wyróżnik na tle innych narodów z tej części Europy. Bułgarzy (46%) i Słowacy (42%) zwykle wysyłają tzw. “cegiełki” sms-owe. Czesi natomiast wybierają przelewy bankowe na rzecz konkretnych organizacji – w ten sposób pomaga aż 1/3 tamtejszych dobroczyńców.

Najbardziej hojni Bułgarzy i Czesi

Pomimo tego, że Czesi stanowią najmniej zaangażowane charytatywnie społeczeństwo, to wraz z Bułgarami, są oni najbardziej hojnymi darczyńcami. Niemal dwie trzecie Czechów (64%) przekazuje na cele charytatywne więcej niż 15 zł. Co ósmy Czech wspiera potrzebujących kwotą wyższą niż 75 zł. Więcej niż 30 zł ofiaruje potrzebującym 39% Polaków i 45% Bułgarów. Co szósta jednostkowa pomoc charytatywna w Bułgarii przekracza równowartość 105 zł. Na Słowacji ¾ osób wesprze potrzebujących kwotą do 38 zł.

Nasza firma wspiera z każdym rokiem wspiera coraz więcej organizacji i projektów charytatywnych. Spółka ponownie stała się głównym partnerem Funduszu ONZ Pomocy Dzieciom – UNICEF. Profi Credit chętne angażuje się też w inicjatywy o charakterze lokalnym, jak wspieranie finansowe środowiskowych centrów pomocy, których standardowe środki często pozwalają na pokrycie tylko podstawowego zakresu działalności – wyjaśnia Jarosław Czulak.

Źródło: PROFI CREDIT Poland