7 wskazówek dla inwestorów w czasach dużej zmienności na rynku Forex

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kiedrowicz.andrzej.easy.forex.01.400x265Od końca 2007 roku, czyli początku kryzysu na amerykańskim rynku nieruchomości, który z biegiem czasu objął cały światowy rynek finansowy, obserwujemy znaczną nieprzewidywalność i zmienność na rynkach. Również dotyczy to rynku Forex, który charakteryzuje się tym, że można obstawiać zarówno na wzrosty jak i spadki kursów walutowych. Dlatego czyni to ten rynek bardzo ekscytującym a wysoka zmienność sprzyja szybszemu osiąganiu sporych zysków, ale zarazem zwiększa ryzyko utraty części lub nawet całości zainwestowanego kapitału. Przedstawię teraz siedem najważniejszych rad dotyczących zasad bezpiecznego i mądrego inwestowania w tak trudnych do przewidzenia warunkach rynkowych.

1. Zrozum psychologię handlu
Do udanych inwestycji na niestabilnych rynkach potrzebna jest podstawowa znajomość psychologii handlu. Gdy wahania cen na rynku są większe niż zwykle, zwiększona niestabilność może wywołać szereg emocji, a samego inwestora może opanować strach lub chciwość.
Zmienność potrafi zintensyfikować te emocje, co ma znaczący wpływ na interpretację sytuacji przez inwestora, zaciemniając osąd i prowadząc do irracjonalnych decyzji. Najlepszym sposobem na opanowanie emocji jest przygotowanie planu inwestycji, ponieważ plan zmusza do zachowania dyscypliny.

2. Przygotuj plan inwestycji
Plan inwestycji powinien obejmować wytyczne dotyczące punktów wejścia i wyjścia z rynku, ścisłe reguły zarządzania ryzykiem i wyznaczone poziomy zleceń Stop Loss oraz poziomy zleceń Take Profit. Cięcie strat bez wahania to klucz do przeżycia na ekstremalnie niestabilnych rynkach. Jeśli tego nie zrobisz, możesz w bardzo krótkim czasie szybko zwiększyć swoje straty. Pogodzenie się z niewielką stratą, zanim urośnie do znacznych rozmiarów, pozwoli zachować kapitał i zainwestować go przy następnej okazji. Poziomy Take Profit również muszą zostać
dostosowane do warunków rynkowych i mogą czasami zostać podniesione, aby wykorzystać zwiększone wahania cenowe do osiągnięcia pokaźnych zysków. Kluczowe jest również rozłożenie ryzyka poprzez otwieranie pozycji o mniejszym rozmiarze, na różnych poziomach oraz dywersyfikacja poprzez inwestycje w różne instrumenty finansowe.

3. Zaostrz reguły zleceń Stop Loss
W okresach niestabilności rynku warto zaostrzyć reguły zleceń Stop Loss, aby ograniczyć ryzyko związane z dużymi wahaniami cen. Duża zmienność cenowa często ma miejsce na parach walutowych obarczonych większym ryzykiem (tzw. pary egzotyczne min oparte na polskim złotym) oraz na towarach i może prowadzić do sekwencji strat, które szybko się kumulują. Niektórzy inwestorzy sugerują także, że oddalenie poziomów Stop Loss/Take Profit może zwiększyć prawdopodobieństwo utrzymania się na rynku ale wiąże się to z zaangażowaniem większego kapitału.

4. Wybierz strategię inwestycyjną
Wybór najlepszej strategii często zależy od określenia, czy dany rynek jest w trendzie wzrostowym, spadkowym czy bocznym lub inaczej horyzontalnym. W przypadku rynku bocznego wąskie zlecenia Stop Loss mogą nas drogo kosztować ze względu na duże wahania cenowe. W przypadku trendu wzrostowego lub spadkowego otwieramy pozycje zgodnie z trendem według zasady „trend is your friend” czyli trend jest Twoim przyjacielem. Używając rozsądnych poziomów Stop Loss i Take Profit, można zwiększyć swoje szanse na sukces na niestabilnych rynkach.

5. Zmniejsz narażenie na ryzyko
Niestabilność rynku Forex jest w znacznym stopniu przypisywana użyciu wysokiej dźwigni finansowej do otwierania pozycji. Przy skrajnej zmienności rynku konieczne może być obniżenie narażenia na ryzyko i wykorzystanie mniejszej dźwigni. Zrozumienie, jak używać dźwigni i zmniejszać wolumen handlu to dodatkowe sposoby ograniczenia ryzyka na niestabilnych rynkach.

6. Poznaj rynek
Poznanie kluczowych czynników wpływających na zmienność rynku (wiadomości ekonomiczne, wydarzenia geopolityczne, polityka i działania banku centralnego, analiza techniczna i związane z nią narzędzia, sentyment inwestorów nawet panujące na rynku plotki) może pomóc w określeniu, jak długo potrwa niestabilność rynku, jak szerokie mogą być wahania kursowe i czy potencjalne zyski są warte ryzyka w danym momencie.

7. Stań z boku i poczekaj na kolejną okazję
Stanie z boku to też zajęcie pozycji. Czasem najlepiej wyjść z rynku i poczekać na następną okazję inwestycyjną. Zachowanie dyscypliny to klucz do przetrwania na niestabilnym rynku.

Andrzej Kiedrowicz
Poland Branch Director
Easy Forex Trading Ltd.