„7 lat minęło…”

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kpk.cip.01.400x347Podsumowanie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) 2007-2013-Instrumenty Finansowe dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

16 grudnia br. w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie siedmioletniej działalności
Krajowego Punktu Kontaktowego Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i  innowacji (CIP) 2007-2013-Instrumenty Finansowe dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz zapowiedź kontynuacji prac KPK w ramach nowego Programu ramowego na rzecz Przedsiębiorców i MŚP 2014-2020 (COSME).

Programy ramowe: Członkostwo naszego kraju w Unii Europejskiej umożliwia Polsce dostęp do instrumentów w ramach tzw. programów ramowych i inicjatyw Unii Europejskiej, zarządzanych i wdrażanych na poziomie wspólnotowym. W okresie 2007-2013 przedsiębiorcy otrzymali tu dostęp do ponad 50 mld euro. W ramach programów ramowych planowanych na lata 2014-2020 Polacy mogą sięgnąć do łącznego budżetu ponad 100 mld euro. Ponadto instytucje unijne zaplanowały kontraktowanie ostatnich środków instrumentów wsparcia z programów ramowych 2007-2013 jeszcze w 2014r. co pomoże przedsiębiorcom w dostępie do środków w tzw. „okresie przejściowym”.

– Sukces Krajowego Punktu Kontaktowego przy Związku Banków Polskich  jest dowodem na to, że polski rynek finansowy jest dojrzały i potrafi już skutecznie konkurować z wytrawnymi graczami Europy Zachodniej. To bardzo ważne, szczególnie jeśli chodzi o instrumenty wsparcia przedsiębiorców, a Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej patronuje inicjatywom wspierającym rozwój przedsiębiorczości- powiedział Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Programy ramowe zarządzane są na poziomie unijnym- bezpośrednio przez Komisję Europejską, przy pomocy wyspecjalizowanych agencji unijnych (np. EACI, EIF). Udział w programie danego państwa nie jest obligatoryjny, chociaż każde państwo członkowskie UE obligatoryjnie wpłaca część składki do unijnego budżetu także do budżetów programów ramowych. Dostęp przedsiębiorcy z danego państwa do instrumentów wsparcia z takich programów jest tu możliwy poprzez wyspecjalizowanych pośredników narodowych lub poprzez udział w projektach międzynarodowych. W  związku z tym państwa uczestniczące w programie mogą podjąć decyzję o ustanowieniu dodatkowych instrumentów wsparcia w takim dostępie dla rodzimych przedsiębiorców. W tym zakresie pomocą przedsiębiorcom służą: Krajowy Punkt Kontaktowy ds. instrumentów finansowych dla MŚP (KPK)- obsługiwany przez Związek Banków Polskich oraz „Europejska Sieć  Przedsiębiorcy”/”European Enterprise Network” (EEN)- obsługiwana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i partnerów.

– Programy ramowe są znaczącym źródłem wsparcia rozwoju gospodarki unijnej. Ale programy te nie należą do najłatwiejszych i wsparcie którego udzielają, takie jednostki jak Krajowy Punkt Kontaktowy przy ZBP czy Europejska Sieć Przedsiębiorcy (EEN) są bardzo przydatne, niemal niezbędne dla realnego wykorzystania tych środków z programów dla przedsiębiorców. Od lat współpracujemy z KPK przy ZBP i bardzo wysoko cenimy sobie profesjonalizm i zaangażowanie tego ośrodka- powiedział Zbigniew Gniatkowski, Wiceszef Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Krajowy Punkt Kontaktowy: powołany przez Radę Ministrów w 2007r. (najpierw pilotaż,  a następnie umowa wieloletnia)- w ramach uchwały nr 313 pt „Udział Polski
w programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji w latach 2008-2013″ i prowadzony, na zlecenie rządu, przez Związek Banków Polskich jest ważną instytucją wsparcia polskiego rynku, umożliwiającą pozyskanie dodatkowych środków zagranicznych na rzecz polskich mikro, małych i średnich firm. Środki publiczne zaangażowane w l.2008-2013 w KPK przy ZBP wyniosły 4,5 mln zł. Tymczasem wartość pozyskanych, przy pomocy KPK, bezpłatnych gwarancji inwestycyjnych z UE wyniosła ponad 490 mln euro, zaś- co najważniejsze- wartość w efekcie uruchomionego strumienia preferencyjnych środków finansowych dla przedsiębiorców wyniosła 3,9 mld zł. Oznacza to, że każda złotówka wydatkowana z krajowego budżetu uruchomiła 866 zł finansowania dla MŚP z rynku komercyjnego (kredyty, leasing, pożyczki, poręczenia), a to oznacza z kolei: dodatkowe miejsca pracy, wpływy podatkowe oraz podnoszenie poziomu konkurencyjności naszej gospodarki.

– W dniu dzisiejszym pragniemy podziękować wszystkim osobom i instytucjom, z którymi współpracowaliśmy i które przyczyniły się realnie do sukcesu tego programu w Polsce. Mamy nadzieję, że wesprą one nas także w działaniach w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020- powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich

Z instrumentów CIP skorzystało już prawie sześć tysięcy polskich mikro, małych
i średnich przedsiębiorców, w tym nowopowstałe firmy. Warto także podkreślić że gwarancje CIP są aktualnie jedynymi bezpłatnymi i zwolnionymi (także za sprawą inicjatywy i aktywności KPK), z reżimu pomocy publicznej instrumentami poręczeniowo-gwarancyjnymi w Polsce, zaś Komisja Europejska przedłużyła możliwość kontraktowania tych instrumentów przez pośredników finansowych w EFI do października 2014r. Dowodem kompetencji kadry KPK jest także skuteczne wsparcie polskich instytucji w sięgnięciu po instrumenty innych programów unijnych „PROGRESS” (obszar polityki społecznej i pracy) i „7 Programu ramowego” (RSI) (obszar b+r i innowacji). W efekcie tych działań banki uruchomiły preferencyjną ofertę kredytową (dla start up i innowacyjnych) w wysokości prawie 800 mln złotych.

Krajowy Punkt Kontaktowy, w ciągu kilku ostatnich lat działalności bardzo dobrze poznał model biznesowy Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) w Luksemburgu (kluczowej instytucji unijnej dla instrumentów zwrotnych programów ramowych), zbudował partnerskie relacje z tą instytucją, jak również doskonale współpracuje z dyrekcjami generalnymi Komisji Europejskiej (ds. ekonomiczno finansowych i ds. przedsiębiorstw i przemysłu), odpowiedzialnymi za realizację programu, a także z krajowymi instytucjami (np. NBP, KNF, UOKiK), mającymi wpływ na efektywne wdrożenie nowych instrumentów finansowych w Polsce. Do pracy w KPK zrekrutowano wysokokwalifikowanych fachowców, praktyków i ekspertów rynku finansowego, w tym doświadczonych w środowisku międzynarodowym. Umożliwia to szybką i fachową komunikację z regulatorami i z rynkiem- tak finansowym, jak
i z grupą docelową ww. programów. KPK przygotowywał,  wspierał i wspiera wszystkich polskich pośredników finansowych w ramach programu CIP, ciesząc się zaufaniem tych instytucji i wieloletnimi relacjami.

Dodatkowo w nadchodzącym roku, nadrzędnym zadaniem KPK będzie przygotowanie polskiego rynku do nowego programu ramowego- Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorców i małych i średnich przedsiębiorców na lata 2014-2020 (COSME).  Ocenia się, że pierwsze polskie instytucje finansowe mogłyby zawrzeć umowy już w drugiej połowie 2014r. i uruchomić akcję finansową dla MŚP z początkiem 2015r. Pomoc KPK  w tym zakresie może mieć niebagatelne znaczenie dla krajowych instytucji finansowych starających się o dodatkowe gwarancje lub regwarancje inwestycyjne, w tym dla operatorów instrumentów zwrotnych w ramach krajowych programów polityki spójności 2014-2020. Możliwości te- jako wyzwanie i szansa dla naszego rynku finansowego- wynikają z projektów nowych rozporządzeń unijnych, umożliwiających łączenie instrumentów unijnych. 

– Dla nas dzisiejsze spotkanie i koniec 2013r. to tylko „przystanek”, miłe i pełne satysfakcji podsumowanie ciężkiej pracy, jaką wykonaliśmy w ostatnich latach dla naszej gospodarki, ale nie koniec misji. Od stycznia ruszamy z nowym programem dla przedsiębiorców (COSME), i mamy nadzieję, że pierwsze polskie umowy zostaną zawarte już w przyszłym roku- powiedział Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu ramowego na rzecz konkurencyjności innowacji na lata 2007-2013 (CIP)-Instrumenty Finansowe dla MŚP.

Podsumowując- programy ramowe, często nie tak medialne i rozreklamowane jak programy polityki spójności czy WPR,  oznaczają jednak dla polskiej gospodarki, dla polskich  przedsiębiorców dodatkowe środki na rozwój. Będą one szczególnie cenne dla małych
i średnich firm w tzw. okresie przejściowym (2014-2015), tj. braku środków z programów krajowych 2007-2013 i oczekiwania na pełne uruchomienie nowych programów w ramach polityk spójności, rolnej czy rybackiej. Polska partycypuje w kosztach programów ramowych, w ramach składki do budżetu UE i wydaje się, że naturalnym dążeniem jest maksymalne wykorzystanie tych programów przez polskich podatników i rozwój polskich przedsiębiorców, a co za tym idzie „powrót” środków, do budżetu krajowego.

WIĘCEJ INFORMACJI O KPK CIP INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MŚP: WWW.CIP.GOV.PL 
WIĘCEJ INFORMACJI O NOWYM PROGRAMIE COSME 2014-2020: WWW.COSME.INFO.PL 
KONTAKT: KPKCIP@ZBP.PL, TEL.: +48/22 696 64 97.

Prezentację laudacyjną można pobrać tutaj.

131217.kpk.01.550x