6,09 mld zł na wsparcie górnictwa w 2022 roku

6,09 mld zł na wsparcie górnictwa w 2022 roku
Fot. stock.adobe.com/ChemiQ
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Na wsparcie górnictwa w tym roku przekazane będzie 6,09 mld zł - podano w projekcie rozporządzenia, które jest aktem wykonawczym do ustawy zakładającej wsparcie górnictwa.

Nowy system wsparcia publicznego dla spółek sektora węgla kamiennego, którego celem ma być zapewnienie stabilności funkcjonowania do momentu jego zamknięcia, oznaczać będzie wydatki dla budżetu państwa w maksymalnej kwocie 28,82 mld zł w latach 2022- 2031.

Nowy system wsparcia skierowany jest do poszczególnych jednostek produkcyjnych spółek nim objętych, tj. Polskiej Grupy Górniczej, Tauron Wydobycie oraz Węglokoks Kraj. 

Polska wystąpi w styczniu do KE o notyfikację dopłat zw.  z ograniczaniem wydobycia węgla

Polski rząd wystąpi w styczniu do Komisji Europejskiej o notyfikację wsparcia dla przedsiębiorstw górniczych w związku z ograniczeniem wydobycia węgla, wynika z uzasadnienia projektu rozporządzenia w sprawie dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw górniczych.

Projekt znajduje się obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych.

„W dniu 2 grudnia 2021 r. zostały zakończone rozmowy dotyczące prenotyfikacji. Obecnie przygotowywany jest wniosek notyfikacyjny do KE, którego przekazanie planuje się w styczniu 2022 r.” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Czytaj także: Rosną koszty polskiej transformacji energetycznej, decyzje o budowie elektrowni jądrowych spóźnione o 40 lat >>>

Z uwagi na fakt, że decyzja Rady nr 2010/787/ z 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla, regulująca kwestie pomocy dla sektora górnictwa węgla kamiennego, wygasa 31 grudnia 2027 r., podstawą notyfikacji Komisji Europejskiej nowego systemu wsparcia (obejmującego również finansowanie dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa) będą ogólne regulacje w zakresie udzielania pomocy państwa tj. art. 107 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, podano także.

Nowy system wsparcia został przekazany do Komisji Europejskiej w dniu 26 maja 2021 r, w celu prenotyfikacji. Beneficjentami systemu wsparcia będą Polska Grupa Górnicza, Tauron Wydobycie i Węglokoks Kraj.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2022- 2031 na finansowanie dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw ma trafić z budżetu 28 821 mln zł.

Źródło: PAP BIZNES