60 mln zł kredytu z EBI dla Wałbrzycha w ramach Planu Junckera

60 mln zł kredytu z EBI dla Wałbrzycha w ramach Planu Junckera
Fot. stock.adobe.com/Filip Olejowski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Europejski Bank Inwestycyjny udzielił Wałbrzychowi kredyt w wysokości ok. 14 mln euro (60 mln zł), w ramach udzielonego limitu kredytowego do kwoty 28 mln euro (120 mln zł), na realizację szeroko zakrojonego programu inwestycyjnego na rzecz odnowy infrastruktury miejskiej i zwiększenie efektywności energetycznej.

#EBI udzielił Wałbrzychowi #kredyt na realizację szeroko zakrojonego programu inwestycyjnego na rzecz odnowy infrastruktury miejskiej i zwiększenie efektywności energetycznej #Wałbrzych #PlanJunckera

„Zagwarantowanie równego tempa rozwoju wszystkich dużych miast i regionów w Europie jest jednym z podstawowych celów Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Z tego powodu wspieramy plany Wałbrzycha związane z ożywieniem najbardziej potrzebujących obszarów oraz odnową przestrzeni miejskich i infrastruktury społecznej. Dzięki programom rewitalizacji inne miasta pogórnicze w Europie i Polsce zyskały drugie życie, a Wałbrzych może być kolejnym takim miastem” – powiedział wiceprezes EBI odpowiedzialny za Polskę i kraje objęte polityką spójności Vazil Hudák, cytowany w komunikacie.

Wymierne korzyści dla mieszkańców miasta

„Dzięki kredytowi udzielonemu przez Europejski Bank Inwestycyjny przy wsparciu EFIS mieszkańcy Wałbrzycha w codziennym życiu odczują wymierne korzyści płynące z tego unijnego programu inwestycyjnego, w postaci lepszych dróg, zmodernizowanej przestrzeni publicznej, większej liczby lokali socjalnych oraz niższych kosztów energii związanych z użytkowaniem bardziej efektywnych energetycznie budynków. Zachęcam inne miasta do pójścia za przykładem Wałbrzycha i skorzystania z usług doradczych Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego w zakresie przygotowania i realizacji ich programów inwestycyjnych” – dodał wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Jyrki Katainen.

Liczący 115 tys. mieszkańców Wałbrzych jest drugim pod względem liczby ludności miastem Dolnego Śląska i jednym z polskich miast, które najbardziej ucierpiały w wyniku transformacji gospodarczej w latach dziewięćdziesiątych. Program rewitalizacji obejmuje również działania na rzecz efektywności energetycznej, na które przypada około jednej trzeciej wykorzystanych środków, podano także.

Kredyt dla Wałbrzycha jest pierwszym kredytem, którego EBI udzielił polskiemu miastu dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Projekt korzysta także ze wsparcia technicznego URBIS (Urban Investment Support – wsparcie inwestycji miejskich) w ramach Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI), które jest filarem doradczym planu inwestycyjnego dla Europy.

„Od uruchomienia w listopadzie 2015 r. wsparcie EFIS w Polsce rośnie z roku na rok. Łączne finansowanie Grupy EBI wyniosło ostatecznie 3,57 mld euro i uruchomiło dodatkowe inwestycje w wysokości 14,93 mld euro, dzięki czemu Polska – względem PKB – stała się 6. beneficjentem EFIS spośród 28 krajów UE” – czytamy dalej.

60 transakcji w ramach EFIS

Ogółem w Polsce Grupa EBI zatwierdziła 60 transakcji w ramach EFIS. Projekty infrastrukturalne, edukacyjne i innowacyjne otrzymały znaczną kwotę finansowania – 47 zatwierdzonych projektów finansowanych przez EBI przy wsparciu EFIS o łącznej wartości około 3368 mld euro ma się przyczynić do uruchomienia inwestycji w wysokości 11 796 mld euro. Aktywnymi odbiorcami finansowania były również małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP): 13 zatwierdzonych umów z pośredniczącymi bankami lub funduszami finansowanymi przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) przy wsparciu ze strony EFIS w wysokości 204,7 mln euro ma się przyczynić do uruchomienia inwestycji w wysokości około 3,13 mld euro, przy czym 43 200 MŚP i przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji ma skorzystać z ułatwionego dostępu do finansowania, podsumowano.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. EBI zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej.

Źródło: ISBnews