50 największych banków w Polsce: Wskazówki metodologiczne do rankingu największych banków

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Kolejna edycja rankingu n ajwiększych banków miesięcznika "Bank" obejmuje wyniki 29 podmiotów, które przekazały nam swoje aktualne dane za 2011 i 2012 r. Obecnie większość banków komercyjnych pokazuje swoje dane według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (w tabelach z wynikami odznaczone jako MSSF), a pozostałe prezentują w dotychczasowym układzie określanych u nas skrótem PSR (polskie standardy rachunkowości). Obydwa układy nie są w pełni porównywalne - my dla potrzeb naszego rankingu przyjęliśmy szereg założeń upraszczających i agregujących wyniki tak, aby były one w maksymalnym stopniu porównywalne

Banki sklasyfikowane w naszym rankingu uszeregowane zostały według malejącej wielkości sumy bilansowej – na stronach gdzie prezentujemy szczegółowe wyniki poszczególnych banków występują one w kolejności malejącej sumy bilansowej. Dane banków pochodzą z nadesłanych przez uczestniczące banki – bilansu, rachunku wyników oraz z danych dodatkowych z ankiety.

Prezentujemy także dodatkowe zestawienia. Ranking konsumencki to zestawienie pokazujące banki udzielające kredytów konsumenckich. Jako odrębną prezentujemy ocenę za efektywność. Oddzielnie pokazujemy wybrane dane banków udzielających kredytów na zakup nieruchomości. Po rocznej przerwie znowu publikujemy dane dotyczące finansowania zakupu aut – 5 banków przesłało nam swoje dane o tym segmencie rynku. Więcej szczegółów o zasadach klasyfikacji banków w poszczególnych zestawieniach można dowiedzieć się z tekstów analitycznych przygotowanych dla potrzeb podrankingów.

W tym roku, podobnie jak rok temu, na końcu ankiety pojawiły się pytania dotyczące warunków oraz kosztów związanych z prowadzeniem rachunków dla osób fizycznych. Na podstawie tych danych przygotowaliśmy materiał porównujący efekty współpracy klienta z różnymi bankami i korzystania z różnych typów rachunków.

Na podstawie danych z ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI