50 największych banków w Polsce: Tanie konto

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Tym razem zainteresowanie banków uczestniczących w naszym rankingu udziałem w zestawieniu kont dla bankowości detalicznej było większe niż przed rokiem. Publikujemy dane o 20 kontach prowadzonych przez 13 banków, podczas gdy przed rokiem 9 banków prezentowało 17 wybranych przez siebie kont dla klienta detalicznego

Czy tanie konto to takie, które jest za darmo? Okazuje się, że wielu przypadkach niekoniecznie. Z punktu widzenia klienta ważne jest, aby saldo przychodów i kosztów związanych z korzystaniem z określonego typu konta było maksymalnie wysokie. Często większą efektywność zapewnia dodatkowe korzystanie z wyżej oprocentowanego konta lokacyjnego, które za utrzymanie nie generuje dodatkowych kosztów. Oferty banków w wielu przypadkach skonstruowane są tak, że opłaty za wybrane usługi są bardzo korzystne, inne natomiast są relatywnie droższe i korzyści z korzystania z takiego konta są wtedy mniejsze. Wtedy bardziej zamożni klienci zakładają kilka kont i starają się minimalizować koszty i maksymalizować swoje przychody.

Zasady symulacji Nasz ranking to uproszczona symulacja rocznych przepływów netto z tytułu korzystania z konta. Po stronie kosztów braliśmy opłatę za prowadzenie konta, kartę, wypłaty z bankomatów, przelewy i inne. Jest też strona dochodowa związana z przychodami odsetkowymi od środków na rachunku bieżącym i z lokat.

Symulacja opiera się na przyjętych założeniach – identycznych jak rok temu, czyli: wartość miesięcznych wpływów, wysokość utrzymywanych środków na koncie oraz lokat, liczba zewnętrznych przelewów internetowych, liczba wypłat w obcych bankomatach na terenie Polski. Symulacja została wykonania dla trzech typów klienta: podstawowego, aktywnego i premium. Klient podstawowy to miesięczne wpływy na konto w wysokości 900 zł, średnie saldo na koncie 200 zł i zgromadzenie na lokacie 1300 zł. Przyjmujemy również wykonanie 6 przelewów zewnętrznych i 3 wypłat w obcym bankomacie miesięcznie. Dla klienta nazywanego aktywnym miesięczne wpływy to 6000 zł, średnie saldo na rachunku to 1500 zł i lokata na 9000 zł. Dla konta aktywnego przyjmujemy realizację 10 przelewów i 5 wypłat z obcych bankomatów miesięcznie. Dla ostatniego typu konta premium – saldo kosztów i wpływów szacowaliśmy przy założeniu miesięcznych wpływów na konto w wysokości 12 000 zł, średnim saldzie 3000 zł oraz posiadaniu przez klienta na lokacie kwoty 25 000 zł. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI