50 największych banków w Polsce: CRD IV – jak to było, krok po kroku

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

2008 r. dzwonek ostrzegawczy - upadek Lehman Brothers. Komisja Europejska zaczęła zastanawiać się, jak w obliczu rodzącego się kryzysu finansowego wzmocnić europejskie banki, by nie doszło do fali bankructw.

24 lipca 2009 do 4 września 2009 r. – pierwsze formalne konsultacje. Komisja Europejska ogłosiła oficjalne konsultacje, licząc przede wszystkimi na opinie sektora finansowego. Przedmiotem konsultacji stała się zmiana dyrektyw 2006/48/EC i 2006/49/EC dotyczących wymogów kapitałowych dla banków. Chodziło głownie o kwestie zasad przewidywania strat i wymogów kapitałowych na rynku kredytowym. Napłynęło 57 odpowiedzi ze strony banków, instytucji finansowych, stowarzyszeń i osób prywatnych

26 lutego 2010 do 16 kwietnia 2010 r. – druga faza konsultacji. Komisja Europejska tym razem zbierała opinie w kwestiach standardów płynności, definicji kapitału i stosunku między kapitałem akcyjnym spółki a jej zadłużeniem, ryzyka kredytowego, stosowanych zasad kalkulowania ryzyka strat na rynku kredytowym. Napłynęło 150 odpowiedzi.

• 26 kwietnia 2010 r. – publiczne przesłuchanie
w sprawie CRD IV. Komisja
Europejska przeprowadziła publiczne
przesłuchanie otwarte dla osób i instytucji,
które wzięły udział we wcześniejszych
konsultacjach.

• 22 października 2010 do 19 listopada
2010 r. – etap 3 konsultacji. Trzecia faza
konsultacji – tym razem na temat buforów
kapitałowych dla banków.

• 9 lutego 2011 do 9 marca 2011 r.
– etap IV konsultacji. Komisja Europejska
zbierała opinie w kwestii ryzyka kredytowego
kontrahenta.

• 20 lipca 2011 r. – projekt CRD IV. Komisja
Europejska formalnie przedstawiła
projekt pakietu CRD IV, czyli dyrektywy
przeznaczonej do wprowadzenia do prawa
krajowego oraz rozporządzenia do bezpośredniego
zastosowania w państwach
członkowskich. Planowany wó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI