50 największych banków w Polsce: Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego Geneza, dokonania i perspektywy na przyszłość

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Kryzysy finansowe są dobrą okazją do refleksji. Pytania, które w złotym okresie prosperity wydawały się w najlepszym wypadku zbędne, nagle okazują się być zasadne i interesujące, a najbardziej te o winnego. W przypadku kryzysu finansowego z 2008 r. jednym z wielu winnych były niewystarczające regulacje bankowe i chociaż od tego czasu minęło już prawie 5 lat, wciąż toczy się debata, czy Komitet Bazylejski jest w stanie zaproponować ustawodawstwo na miarę obecnego międzynarodowego rynku finansowego

Maciej Pyka

Komitet Bazylejski jest międzynarodowym forum kooperacji w sprawach dotyczących regulacji sektora finansowego. Utworzony został w 1974 r. przy Banku Rozrachunków Międzynarodowych w odpowiedzi na zaburzenia na rynkach bankowym i walutowym, które chyba najklarowniej uzewnętrzniły się na przykładzie Herstatt Banku. Pochodzący z Kolonii Herstatt zbankrutował 26 czerwca 1974 r. i jeszcze w swoim ostatnim dniu działania przyjął od kilku banków depozyty w markach niemieckich, które miały następnie zostać wypłacone w dolarach ich amerykańskim kontrahentom. Niestety z powodu różnicy w strefach czasowych amerykańskie banki nie dostały swoich pieniędzy, ponieważ Herstatt został zlikwidowany, zanim zdążył sfinalizować transakcje. Problem ten był tym bardziej skomplikowany, że podmioty biorące w nim udział działały w różnych systemach prawnych, więc G-10 (licząca obecnie jedenastu członków grupa państw wysoko rozwiniętych) powołała Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, który miał rozwiązać legalne następstwa upadku Herstatt Banku. Komitet składał się z prezesów banków centralnych (lub organizacji pełniących ich rolę w krajach, które nie posiadają banku centralnego) i zaprojektowany był nie jako instytucja posiadająca władzę ustawodawczą, lecz jako podmiot opracowujący standardy w legislacji bankowej.

Wydawane przez komitet rekomendacje – noszące nazwę akordów – miały być następnie dobrowolnie wprowadzane do systemów prawnych zarówno przez członków G-10, jak i inne państwa. Pierwszym opracowanym akordem była powstała w 1988 i poświęcona przede wszystkim ryzyku kredytowemu Bazylea I. Akord ten jest już jednak uznawany za przestarzały, zaś w obecnej gospodarce dużo bardziej odczuć można wpływ opracowanej w 2004 r. Bazylei II.

Ponieważ Komitet Bazylejski nie ma żadnych uprawnień legislacyjnych, niektóre państwa mogą nie wprowadzić nowego akordu, by przyciągnąć duże banki, tak jak raje podatkowe przyciągają podatników.

Nazywana też Umową Kapitałową, Bazylea II miała za cel polepszenie alokacji kapitału, jak i metod ilościowego obliczania podejmowanego przez banki ryzyka, ukrócenie arbitrażu regulacyjnego i wzmocnienie roli rynku w nadzorze sektora finansowego. Następnie, opracowane przez Komitet Bazylejski standardy podzielone były na trzy filary, które prowadzić miały do wspomnianych zamierzeń. Pierwszy i najistotniejszy z nich traktował o wymogach kapitałowych i określał, jak wysokie powinny być fundusze własne banku w zależności od podejmowanego przezeń ryzyka. Zaproponowany przez komitet wzór brał pod uwagę ryzyko kredytowe, operacyjne i rynkowe, a następnie przyrównywał zważone nimi aktywa do funduszy własnych. Jeżeli otrzymany ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI