50 największych banków w Polsce 2015: Gospodarka pociągnie banki?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Zaskakująco dobrze w stosunku do oczekiwań wypadły w I kw. banki działające w Polsce. Wbrew obawom rynku łączny zysk sektora był wyższy niż uzyskany w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Andrzej Ostrowski

W 2015 r. banki oczekują obniżenia wyników finansowych, przy czym kluczowe znaczenie będzie miał rozwój koniunktury w polskiej gospodarce oraz jej otoczeniu, co z jednej strony będzie wpływało na sytuację finansową kredytobiorców, a z drugiej na popyt na kredyt i produkty bankowe – zapowiadał Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w Raporcie o sytuacji banków w 2014 roku

W kwietniu okazało się, że zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł – w okresie styczeń-marzec br. – 4,04 mld zł i był wyższy o 1,6 proc. od wyniku uzyskanego w roku ubiegłym.

Zysk brutto z działalności kontynuowanej całego sektora wyniósł 5,03 mld zł, co oznacza wzrost o 1,4 proc. Zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 4,04 mld zł, czyli wzrósł o 1,6 proc. Wynik z odsetek spadł w ujęciu rocznym o 6,1 proc. do 8,69 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 3,29 mld zł i był niższy o 3,5 proc. Wynik z działalności bankowej wzrósł – w okresie styczeń-marzec 2015 r. – o 2,6 proc. do 14,47 mld zł. Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 1 proc. rok do roku i osiągnął wartość 5,03 mld zł.

Koszty działalności banków, na koniec marca br., wzrosły o 5 proc. do 7,14 mld zł. Wartość odpisów aktualizujących z tytu podstału utraty wartości kredytów i pożyczek wyniosła w tym okresie 1,73 mld zł, co oznacza spadek o 4,9 proc. w skali roku. Łączny współczynnik wypłacalności (adekwatność kapitałowa wg CRD/CRDIV) na koniec grudnia 2014 r. wyniósł 14,71 proc. wobec 14,93 proc. na koniec września ub.r. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I osiągnął na koniec grudnia 2014 r. 13,45 proc. wobec 13,72 proc. na koniec września 2014 r.

Ożywienie na kredyt

Z danych NBP wynika, że w I kw. 2015 r. ankietowane banki nie zmieniły w istotny sposób kryteriów udzielania kredytów dla przedsiębiorstw, ale złagodziły kilka ważnych warunków polityki kredytowej.

Sektor kontynuował obniżanie marży kredytowej, obniżyły się pozaodsetkowe koszty kredytu oraz zwiększyły maksymalne kwoty kredytów dostępnych dla przedsiębiorstw. Złagodzenie polityki kredytowej banki tłumaczą wzrostem presji konkurencyjnej, przede wszystkim ze strony innych uczestników rynku – czytamy w opracowaniu Sytuacja na rynku kredytowym, którą przygotował bank centralny.

Banki odczuły wzrost popytu na kredyty długoterminowe, w większym stopniu zgłaszany przez duże przedsiębiorstwa. Popyt na kredyty długoterminowe szósty kwartał z rzędu był wspierany przez zwiększone zapotrzebowanie na finansowanie inwestycji oraz zapasów i kapitału obrotowego.

W I kw. 2015 r. ankietowane banki istotnie zaostrzyły kryteria i niektóre warunki przyznawania kredytów mieszkaniowych, co było zgodne z ich zapowiedziami w poprzedniej edycji ankiety. Zaostrzenie warunków polegało na podwyższeniu wymaganego przez nie wkładu własnego kredytobiorcy i było spowodowane dostosowywaniem się banków do wymogów wynikających z Rekomendacji S, dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie. W opinii banków popyt na kredyty mieszkaniowe w I kw. 2015 r. istotnie się zmniejszył.

Niektóre z ankietowanych banków złagodziły również kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych. Drugi kwartał z rzędu obniżeniu marży kredytowej towarzyszyło istotne podwyższenie pozaodsetkowych kosztów kredytów. Do złagodzenia kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych przyczynił się wzrost presji konkurencyjnej. Natomiast obniżenie stopy kredytu lombardowego, której czterokrotność wyznacza maksymalną wysokość odsetek, skłoniło banki do zwiększenia pozaodsetkowych kosztów.

<...>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI