50 największych banków w Polsce 2015: Cztery generacje i ich aktywność kredytowa

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Biuro Informacji Kredytowej wykonuje i dostarcza różnego rodzaju wyspecjalizowane dedykowane usługi i produkty analityczne dla sektora finansowego. Niniejszy artykuł prezentuje kolejną analizę - jest to portret kredytowy polskiego kredytobiorcy, ujęty z punktu widzenia portfeli kredytowych banków, w przekroju pokoleniowym

Analiza uwzględnia statystyki według stanu na koniec 2014 r., a zawarte dane pochodzą z bazy BIK, z Systemu Informacji „Klient Indywidualny”, uzupełnione są o dane GUS. Łącznie informacje te mogą stanowić punkt wyjścia dla dalszych pogłębionych i sprofilowanych badań

Analiza portfela kredytowego może być szczególnie przydatna bankom do tworzenia ofert sprzedażowych dotyczących produktów kredytowych, najbardziej dopasowanych do potrzeb osób w określonym wieku, tudzież z danego pokolenia. Może być także bezpośrednio wykorzystana do formułowania zasad polityki kredytowej odnośnie poziomu ryzyka osób z danego przedziału wiekowego

Tym obszernym badaniem, opracowanym przez ekspertów Biura Informacji Kredytowej, dzielimy się z Państwem w dwóch częściach. W tym wydaniu „MF BANK”, podejmujemy tematykę pokoleniową, pokazując różnorodność współczesnych grup społecznych w aspekcie zachowań i aktywności kredytowej

Cztery generacje – kim są klienci polskich banków

Pokolenie, czy inaczej mówiąc generacja, to określenia, z którymi często spotykamy się w codziennych rozmowach, ale także w literaturze czy w rozważaniach socjologicznych. Definicjom tych pojęć zawsze towarzyszyły ramy czasowe, opisy zarówno różnic ideologicznych, jak i wielkich postaci, które je reprezentowały. Dziś rozszerzamy ich zakres znaczeniowy, zwracając uwagę na pokolenia nie tylko ze względu na wiek, ale również jako grupę ludzi z pewnymi wzorcami zachowań, o zróżnicowanych, konkretnych potrzebach życiowych.

Przyglądając się poszczególnym grupom pokoleniowym, warto zrozumieć ich specyfikę, postawy społeczne i decyzje konsumenckie, odczytując je przez pryzmat zachodzących zmian cywilizacyjnych, demograficznych czy poprzez postęp technologiczny. Pokolenie Y, nazywane również pokoleniem „Millenium”, to osoby urodzone w latach 1982-1995. „Oswoili” oni nowinki technologiczne, aktywnie korzystają z mediów i technologii cyfrowych, a ich cechy charakterystyczne to: optymizm, idealizacja, różnorodność, ambicje, kreatywność, edukacja i kształcenie. Nie są oni zainteresowani poświęcaniem życia osobistego dla pracy – nad sukcesy zawodowe przedkładają bowiem satysfakcję z życia prywatnego.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI