50 największych banków w Polsce 2015: BTE w sprzeczności z Konstytucją RP – jak poradzą sobie banki?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2015.06.foto.092.a.400xW kontekście likwidacji bankowego tytułu egzekucyjnego banki stają przed realnym wyzwaniem skutecznego zabezpieczenia swoich należności. Czy znajdą adekwatne rozwiązania zabezpieczające zawierane umowy kredytowe, tak aby relacje bank - klient pozostały partnerskie? Czy koszty wdrożonych rozwiązań nie zostaną przerzucone na klienta?

Andrzej Kaleta
architekt rozwiązań biznesowych w firmie VSoft SA

14 kwietnia 2015 r. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował zasadność stosowania i istnienia bankowego tytułu egzekucyjnego (dalej BTE) w obecnej formie. Uznano, iż art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, pozostają w sprzeczności z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, naruszając zasadę równości stron wobec prawa.

Trybunał odroczył jednocześnie utratę mocy prawnej wspomnianych wyżej przepisów do 1 sierpnia 2016 r., dając szansę zakończenia spraw będących w toku postępowania sądowego oraz możliwość uchwalenia rozwiązań ustawowych zastępujących obecną formę BTE. Art. 96 ust. 1 Prawa bankowego stanowi bowiem, że banki mogą wystawiać BTE na podstawie swoich ksiąg lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych. Treść i formę BTE określa art. 96 ust. 2 Prawa bankowego. Na podstawie art. 97 ust. 1 wspomnianej wyżej ustawy, BTE może być podstawą prowadzenia egzekucji cywilnej po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności. Sąd bada jednak BTE tylko pod względem formalnym, nie ma natomiast prawa wnikać w kwestie merytoryczne. W razie stwierdzenia formalnej poprawności BTE, sąd nadaje mu klauzulę wykonalności w ciągu trzech dni od złożenia przez bank stosownego wniosku. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego pozycja dłużnika, w porównaniu z wierzycielem bankowym, jest bardzo słaba. Bank nie ma bowiem obowiązku informowania klienta, że uzyskał BTE i występuje o nadanie klauzuli wykonalności do sądu.

Trybunał podważył również sens ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI