3,6 mld zł składki w grupie Warta

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

warta.grupa.250xGrupa Warta w ciągu pierwszych trzech kwartałów br. zebrała ponad 3,6 mld zł składki przypisanej brutto. 1,7 mld zł pochodziło z ubezpieczeń majątkowych, a 1,9 mld zł z ubezpieczeń na życie.

„Mamy za sobą kolejny udany kwartał dla grupy Warta. Spółka majątkowa konsekwentnie umacnia swoją rynkową pozycję, utrzymując wyższą niż rynek dynamikę sprzedaży. Na koniec września przychody ze składek wzrosły o prawie 16 proc.” – wskazuje Jarosław Parkot, prezes zarządu Warty.

W przypadku Warty majątkowej największy wpływ na wzrost przypisu miały ubezpieczenia komunikacyjne (16,6 proc.), ubezpieczenia gospodarcze (19,9 proc.) oraz ubezpieczenia bancassurance (21,7 proc.).

Wynik techniczny wyniósł 34,2 mln zł, a zysk netto 120 mln zł. Takie wyniki to głównie efekt utrzymania silnego wzrostu sprzedaży oraz zdecydowanej poprawy przebiegów szkodowych, zwłaszcza w ubezpieczeniach motoryzacyjnych i korporacyjnych, co udało się uzyskać dzięki lepszej selekcji ryzyka i segmentacji klientów.

Życie zebrała na koniec września 1,9 mld zł składek, co jest kwotą porównywalną do przypisu III kwartału ub.r. Duży wpływ na ten wynik miały produkty o charakterze inwestycyjnym. Towarzystwo wprowadziło do sprzedaży w tym czasie pięć nowych produktów o charakterze inwestycyjnym. Przypis z ich sprzedaży w omawianym okresie wyniósł 658,5 mln zł i był o 25,3 proc. wyższy od składek zebranych z podobnych produktów w analogicznym okresie roku 2010. Spółka konsekwentnie zwiększa przypis składek z ubezpieczeń z regularną składką – w ciągu trzech kwartałów 2011 r. wzrósł on o 10,3 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu ub.r. Warta Życie wypracowała na koniec III kwartału 2011 r. 20,7 mln zł zysku netto. Wynik techniczny wyniósł 28,5 mln zł.

Źródło: PIU