28 mln zł przychodów netto – Sevenet S.A. publikuje wyniki finansowe za IV kwartał 2012 r.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

130215.sevenet.01.251x83Przychody netto ze sprzedaży na poziomie 28 mln zł oraz ponad 4-milionowy ich wzrost za dwa ostatnie kwartały 2012 r. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku - takie są najważniejsze dane finansowe zaprezentowane w raporcie za IV kwartał 2012 r. przez Spółkę Sevenet S.A., świadczącą usługi z branży teleinformatycznej i komunikacji biznesowej.

Wyniki finansowe – dynamika wzrostu przychodów

Przychody netto ze sprzedaży spółki Sevenet S.A. od października do grudnia 2012 r. wyniosły 28 mln zł i były o ponad 2 mln zł wyższe w porównaniu do IV kwartału 2011 r., co stanowi  8-procentowy wzrost. Natomiast narastająco za ostatnie 2 kwartały 2012 r. przychody netto ze sprzedaży Spółki zamknęły się w kwocie 40 mln zł w porównaniu do 36 mln zł w 2011 r. Ponadto Sevenet S.A., zanotowała ponad 2-krotny wzrost zysku netto (2,4 mln zł) wobec 967 tys. zł osiągniętym w IV kwartale ubiegłego roku.

Na korzystne wyniki finansowe w IV kwartale 2012 r., wpłynęła przede wszystkim wysoka wartość sprzedaży usług do 80 klientów, wśród których znajdują się zarówno stali kontrahenci, jak i  22 nowo pozyskane  firmy” – mówi Rafał Chomicz, Prezes Zarządu Sevenet S.A.

130215.przychody.netto.01.597x364

Sevenet S.A. większość przychodów (68%) w IV kwartale 2012 r., pozyskała z obsługi klientów z dynamicznie rozwijających się sektorów: bankowość i finanse i energetyka, a także ze stabilnego sektora gospodarki, do którego można zaliczyć administrację publiczną.

Realizacja planów biznesowych

Sevenet S.A., systematycznie realizuje politykę partnerstwa oraz uzyskiwania licznych statusów,  gwarantujących wysoką jakość świadczonych usług. W IV kwartale 2012 r., Spółka została m.in. zarejestrowana jako partner firmy Motorola w zakresie rozwiązań WLAN. Ponadto w IV kwartale 2012 r., firma otrzymała informację o przedłużeniu specjalizacji i trzech statusów Cisco na kolejny rok: Cisco Gold (Advanced Data Center Architecture i Advanced Borderless Network Architecture), Cisco ATP – Unified Contact Center Enterprise Partner in POLAND, Cisco ATP – Customer Voice Portal Partner in POLAND oraz  statusu Cisco ATP TelePresence Video Advanced Partner in POLAND. Dodatkowo w grudniu 2012 r. uzyskała tytuł Microsoft Gold Communications. Microsoft docenił specjalistyczną wiedzę kadry inżynierskiej Sevenet S.A. oraz najwyższą jakość obsługi klienta w oferowanym obszarze rozwiązań technologicznych i biznesowych.

Sevenet S.A., począwszy od III kwartału 2012 r., wdrożyła program związany z zabezpieczaniem negatywnego wpływu kursu walutowego na wynik finansowy. Zastosowanie programu wpłynęło pozytywnie  na uzyskiwane wyniki finansowe. W ten sposób w okresie październik-grudzień Spółka zmniejszyła stratę o 75% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU (II kwartał roku obrotowego 2012/2013) – pobierz.

Źródło: Sevenet S.A.