27.07.2018 – Arkadiusz Taraszkiewicz

27.07.2018 – Arkadiusz Taraszkiewicz
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Na rozwój handlu obecnie ma wpływ przede wszystkim znaczny wzrost inwestycji przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że trudno oceniać, jak długo będzie trwało ożywienie.

Odbiciu inwestycji towarzyszyła znacząca poprawa międzynarodowych obrotów handlowych, szczególnie w gospodarkach rozwijających się. Kraje rozwinięte, oprócz dzięki wspomnianemu wzrostu inwestycji, zyskały również na nasileniu się popytu wewnętrznego. W kwietniowym wydaniu World Economic Outlook, Międzynarodowy Fundusz Walutowy zaktualizował dla tych ostatnich prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego na 2018 i 2019 rok, które na tę chwilę wynoszą odpowiednio 5,1 proc. oraz 4,7 proc. PKB.

Arkadiusz Taraszkiewicz

dyrektor ds. oceny ryzyka w Atradius