2014 rokiem wspierania młodych na rynku pracy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

mlodzi.biznesmeni.01.400x267Tylko 20 proc. studentów deklaruje, że w trakcie studiów zdobywa praktyczne umiejętności ułatwiające znalezienie zatrudnienia. Wyniki badania przeprowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami1 pokazują również, że ponad połowa z nich obawia się wejścia na rynek pracy.

Przed Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej stoi trudne zadanie pomocy młodym ludziom wchodzącym na rynek pracy. Nie będzie łatwo bo w Polsce, według danych Komisji Europejskiej i Eurostatu z grudnia 2013 r., bez pracy jest 27,4 proc. młodych. Wyzwania nie stoją jednak tylko i wyłącznie po stronie rządu i instytucji państwowych. Istotnym czynnikiem, wpływającym na zmianę sytuacji młodych ludzi zaczynających karierę zawodową, będzie współpraca w tym obszarze z sektorem Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP).

Leasing, który wspiera zatrudnienie młodych

EFL otrzymał 50 milionów EURO pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Umożliwia ona, pozyskanie przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, atrakcyjnego finansowania. Oferta skierowana jest do firm, które zdecydują się udzielić wsparcia młodym osobom, wchodzącym na rynek pracy. ” Dzięki programom staży skierowanym do młodych, absolwenci mogą z mniejszymi obawami wchodzić na rynek pracy. Możliwość udziału w różnego rodzaju stażach i praktykach, rozwija kompetencje i stanowi bardzo ważny etap w karierze młodego człowieka. Należy jednak pamiętać o wsparciu również drugiej strony- czyli biznesu. Firmy chętniej będą przyjmować młodych ludzi na staże oraz ich zatrudniać, kiedy otrzymają odpowiednie wsparcie. Właśnie przez korzystne rozwiązania, jakie proponujemy przedsiębiorcom w ramach projektu Leasing Europejski- Praca dla młodych, chcemy wspierać dobre praktyki zatrudniania młodych ludzi w Polsce”- mówi prezes EFL Radosław Kuczyński.

„Leasing Europejski. Praca dla młodych” to produkt dla firm, które w okresie ostatnich 6 miesięcy zatrudniły przynajmniej jedną młodą osobę (15-24 lat), lub które oferują kształcenie zawodowe lub staże/ programy szkoleniowe dla młodych osób. Warunkiem otrzymania korzystnej oferty jest również podpisanie umowy o współpracy z instytucją odpowiadającą za kształcenie (np. uniwersytetem, technikum, szkołą zawodową) o zatrudnianiu młodych osób (np. podczas letnich praktyk). Przedsiębiorcy w ramach oferty wspieranej przez EBI mogą uzyskać finansowanie, aż o 0,7 punktu procentowego tańsze, od produktu będącego w standardowej ofercie firmy.

Dobre praktyki wśród firm

Organizatorzy kampanii społecznej „Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz!” są świadomi jak ważną i skuteczną formą budowania kariery są programy stażowe oraz praktyki. Realizowana przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami kampania społeczna ma na celu zachęcenie pracodawców do organizowania wysokiej jakości staży i praktyk, a także zmotywowanie młodych ludzi do  uczestnictwa w rzetelnych programach staży i praktyk stanowiących najlepszą formę edukacji praktycznej. W ramach kampanii zaplanowano szereg działań aktywizujących studentów do świadomego wyboru staży i praktyk. Ważną częścią kampanii jest cykl spotów internetowych obalających stereotypy na temat staży i praktyk, a tym samym uświadamiających jak nie powinny one wyglądać. Pierwszy ze spotów dostępny jest na stronie: http://bit.ly/1hP5t5j. Jak wynika z przeprowadzonych przez nas badań, 57 proc. studentów obawia się wejścia na rynek pracy. W skuteczność wysokiej jakości staży i praktyk stanowiących efektywny start w karierę wierzy natomiast ponad 80 proc. badanych. Właśnie dlatego zachęcamy pracodawców do organizowania staży i praktyk wysokiej jakości – podkreśla Paulina Zaręba, PR Menedżer z Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami

Czym skorupka nasiąknie za młodu…

Według Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zdobywanie wiedzy i praktyki w jednym czasie będzie właściwą odpowiedzą na problem bezrobocia młodych. Według ministerstwa 2014 będzie rokiem młodych na rynku pracy. Pomóc w tym ma m.in. realizacja zaleceń zawartych w popartym przez unijnych ministrów pakiecie „Gwarancje dla młodych”. Pakiet ten ma na celu skuteczniejszą walkę z bezrobociem wśród młodzieży. Rozwiązania w nim przewidywane oznaczają m.in., że państwowe służby zatrudnienia danego kraju w ciągu czterech miesięcy od chwili utraty pracy albo ukończenia szkoły powinny skierować młodą osobę na staż, szkolenie, przyznać jej dotację na otwarcie działalności gospodarczej lub przedstawić ofertę pracy. Należy jednak pamiętać, że wszystkie proponowane rozwiązanie zadziałają wtedy kiedy będzie gotowość i wola trzech stron – regulatora, absolwentów oraz przedsiębiorców. Na takim trójstronnym porozumieniu wszystkie strony skorzystają.

Źródło: Europejski Fundusz Leasingowy