20.07.2018 – Bartłomiej Zagrodnik

20.07.2018 – Bartłomiej Zagrodnik
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Sektor usług dla biznesu najszybciej rośnie w Warszawie, Krakowie, Trójmieście, Wrocławiu i w Katowicach. Wiodące dla branży lokalizacje zdążyły już wypracować swoją specyfikę, jeśli chodzi o kategorie usług, które w nich przeważają.

– W Warszawie w strukturze zatrudnienia w sektorze dominuje outsourcing procesów biznesowych (BPO). W Krakowie najszerzej zakrojoną działalność prowadzą centra usług wspólnych (SSC), a w Aglomeracji Katowickiej przewagę zyskały ośrodki pracujące w obszarze technologii informatycznych i badawczo-rozwojowych (IT&R+D).

Bartłomiej Zagrodnik

Partner w firmie doradczej Walter Herz