10 lat funkcjonowania SWIFT Service Bureau w Polsce

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kir.nowe.01.400x178We wrześniu 2015 r. mija 10 rocznica wdrożenia usługi dostępu do SWIFTNet u pierwszego komercyjnego klienta, prowadzonego przez KIR SWIFT Service Bureau. SWIFTNet to globalna infrastruktura telekomunikacyjna, która umożliwia przesyłanie komunikatów finansowych pomiędzy użytkownikami SWIFT na całym świecie. Uruchomienie SWIFT Service Bureau przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. ułatwiło bankom i innym instytucjom sektora finansowego korzystanie z usług oferowanych przez SWIFT. Pierwszym klientem SWIFT Service Bureau był Mazowiecki Bank Regionalny.

KIR jest jedyną instytucją w Polsce, która pełni funkcję SWIFT Service Bureau, oferując usługi dostępu do sieci SWIFTNet. Status ten oznacza, że KIR funkcjonuje jako podmiot certyfikowany, ale niezależny od organizacji SWIFT. Uruchomienie SWIFT Service Bureau dekadę temu było elementem procesu integracji, obsługiwanego przez KIR systemu Euro Elixir, z paneuropejską izbą rozliczeniową STEP2. Kolejnym krokiem było udostępnienie gotowej już infrastruktury swiftowej bankom i innym podmiotom, zainteresowanym realizacją zagranicznych i krajowych transakcji w obcych walutach.

Usługi SWIFT Service Bureau obejmują pośrednictwo w przesyłaniu komunikatów do sieci SWIFTNet za pomocą własnej infrastruktury teleinformatycznej KIR, a także wsparcie techniczne. – Do korzyści, wynikających ze współpracy z KIR należy wyeliminowanie skomplikowanych i kosztownych projektów wdrożeniowych, konieczności utrzymywania infrastruktury oraz okresowej aktualizacji oprogramowania. Przekłada się to na szybkość uzyskiwania dostępu do SWIFTNet i komfort użytkowania usługi – mówi Grażyna Cheetham, odpowiedzialna za SWIFT Service Bureau w KIR. – Nasi klienci mogą optymalizować koszt dostępu do systemu, którego funkcjonowanie w trybie 24/7 z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, zapewnia KIR – podkreśla G. Cheetham.

Klienci KIR dostęp do sieci SWIFTNet, umożliwiającej m.in. bezpieczny obieg informacji finansowych w skali globalnej, wykorzystują głównie do realizacji międzynarodowych i krajowych transakcji finansowych w dowolnej walucie oraz do komunikacji z systemami rozliczeniowymi SORBNET2 i TARGET2. – Aktualnie współpracujemy z 19 bankami i 3 firmami z sektora finansowego. Mamy nadzieję, że liczba ta będzie się powiększać, m.in. w wyniku rozbudowy infrastruktury SWIFT Service Bureau o kolejne funkcjonalności, np. usługi konwersji formatów – tłumaczy Grażyna Cheetham. Usługi konwersji pozwalają na zamianę dowolnego formatu komunikatu płatniczego na format swiftowy. To opcja korzystna np. dla banków zainteresowanych przystąpieniem do SWIFT, których aplikacje nie generują odpowiedniego formatu komunikatów. Usługi te będą przydatne także przy zaplanowanej na 2017 rok migracji TARGET2 do formatu MX/ISO 20022.

Niektóre banki, zainteresowane zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa świadczonych usług, wykorzystują SWIFT Service Bureau jako alternatywne połączenie z siecią SWIFTNet, wspierające ich własne rozwiązanie. Oprócz banków, ze SWIFTNet na całym świecie korzystają m.in. giełdy papierów wartościowych, instytucje depozytowo-rozliczeniowe, brokerzy i dealerzy działający na rynkach kapitałowych, instytucje handlu zagranicznego oraz infrastrukturalne, tj. izby rozliczeniowe, a także korporacje.

Anna Olszewska
Rzecznik prasowy