1 mld zł na rozwój infrastruktury szerokopasmowego internetu

1 mld zł na rozwój infrastruktury szerokopasmowego internetu
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ministrowie rozwoju i cyfryzacji przeznaczyli 1 mld zł na inwestycje z zakresu szerokopasmowego internetu. Fundusze te będą dostępne w formie preferencyjnych pożyczek dla firm z branży telekomunikacyjnej. Operatorem środków jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który zawarł umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC).

Prawie 1 mld zł z programu Polska Cyfrowa trafi do firm telekomunikacyjnych za pośrednictwem partnerów finansowych, których wybierze Bank Gospodarstwa Krajowego. Preferencyjne pożyczki trafią do inwestorów planujących budowę, rozbudowę lub przebudowę sieci telekomunikacyjnych, zapewniających szerokopasmowy dostęp do internetu o przepustowości przynajmniej 30 Mb/s dla biznesu i gospodarstw domowych oraz 100 Mb/s dla szkół.

podpisanie.umowy.bgk.cppc.01.850x

mat. prasowe BGK

Dzięki zastosowaniu zwrotnej formy dystrybucji funduszy, zapewniony zostanie trwały mechanizm finansowania podobnych inwestycji w przyszłości. Mają one na celu wyrównywanie różnic w dostępie do informacji i usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym do łatwiejszego korzystania z zasobów edukacyjnych na terenie całego kraju. Inwestycje te są niezwykle ważne nie tylko dla mieszkańców, ale też przedsiębiorstw, które ze względu na lokalizację (np. poza dużym ośrodkiem miejskim) i brak dostępu do szybkiego internetu, nie mogły oferować swoim kontrahentom innowacyjnych usług, czy rozwiązań. Projekt jest kluczowym przedsięwzięciem, które ma na celu wyrównywanie szans i walkę z tzw. wykluczeniem cyfrowym.

– Chcemy, żeby pieniądze z funduszy europejskich, które zasilają naszą gospodarkę, były wykorzystywane efektywnie, szybko i  w możliwe najszerszym zakresie. Stąd decyzja o zastosowaniu w programie Polska Cyfrowa wsparcia o charakterze zwrotnym. Ten instrument pozwoli wielokrotnie wykorzystać te same pieniądze, wzmocni małe i średnie przedsiębiorstwa w sektorze telekomunikacyjnym. Jednocześnie środki te uruchomią dźwignię dla inwestycji prywatnych – mówi wiceszef resortu rozwoju Jerzy Kwieciński.

Preferencyjne pożyczki na pojedynczą inwestycję będą mogły wynosić od 20 tys. do 10 mln zł i będą udzielane nawet na 15 lat, z maksymalnym okresem karencji do 30 miesięcy. W najbliższym czasie BGK ogłosi przetarg, w którym wyłoni pośredników finansowych, tj. profesjonalne instytucje finansowe, które współpracować będą bezpośrednio z przedsiębiorstwami telekomunikacyjnymi, doradzając przy składaniu wniosku i udzielając im finansowania.

– Czas, gdy pieniądze z Unii płynęły szerokim strumieniem, dobiega końca. Dlatego tak ważne jest, aby mądrze gospodarować tym, co mamy dziś i kumulować zasoby finansowe z myślą o utrzymaniu  tempa wzrostu gospodarczego w przyszłości. Jako bank rozwoju służymy naszym doświadczeniem w skutecznym zarządzaniu środkami europejskimi. W minionej perspektywie skorzystało z nich ponad 30 tysięcy firm z całej Polski i wciąż mogą korzystać – powiedziała Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Całkowita kwota przeznaczona na realizację projektu wynosi 1 175,9 mln zł, w tym 996,2 mln zł z funduszy unijnych, a 179,7 mln zł to wkład krajowy, wniesiony ze środków pośredników finansowych.

Bank Gospodarstwa Krajowego