Życie po życiu: Dobre i złe rządy

Życie po życiu: Dobre i złe rządy
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Premier Mateusz Morawiecki w przemówieniu do nowych ministrów zrekonstruowanego rządu, posłużył się porównaniem swoich nadziei i oczekiwań do ideologicznego przekazu fresku z Palazzo Publico w toskańskiej Sienie. "Alegoria dobrych rządów" Ambrogio Lorenzetti stanowiła punkt odniesienia dla słów premiera: "Ja bym chciał, żeby nasz rząd był i został zapamiętany jako dobry rząd dla polskich rodzin, dobry rząd dla bezpieczeństwa polskiego - szeroko rozumianego bezpieczeństwa polskiego".

Jerzy Cichowicz

Niecały rok wcześniej, Anthony D. Romero, dyrektor wykonawczy American Civil Liberties Union, posłużył się podobnym porównaniem. Z tą jednak różnicą, że lider tej amerykańskiej organizacji non profit, której celem jest ochrona praw obywatelskich gwarantowanych przez konstytucję, ukazał freski w Sienie jako przestrogę i wyjaśnił, co może nam dzisiaj dać 700-letni fresk w obliczu dostrzeganych przez niego zagrożeń dla amerykańskiej demokracji ze strony nowej administracji.

Co takiego, w sensie swojego ideologicznego przekazu, zawierają freski z Palazzo Publico w toskańskiej Sienie, że znajdują dzisiaj zastosowanie w tak różnych wystąpieniach? Czy nie ma w tym jakiegoś moralnego nadużycia, że czternastowieczne dzieło służy dzisiaj nie tylko do retorycznych konstrukcji w politycznych wystąpieniach, ale w obu przykładach stanowi punkt odniesienia dla ukazywanego dobra i zła?

Aby fenomen tego życia po życiu wyjaśnić i odpowiedzieć na postawione pytania, trzeba przede wszystkim wyjaśnić kilka faktów.

Ambrogio Lorenzetti. Allegory of Good Government (Alegoria dobrych rządów), ok. 1337-1340 r., fresk w Sali Dziewięciu sieneńskiego Palazzo Publico.

Sala Dziewięciu

Obaj autorzy wspomnianych wystąpień choć mieli na myśli freski znajdujące się w Sali Dziewięciu Palazzo Publico w Sienie, to prawdopodobnie inne jego fragmenty. Ambrogio Lorenzetti i jego brat Pietro pokryli freskami trzy ściany tej sali (jedną z nich zajmują okna). Na poszczególnych ścianach znajdują się różne przedstawienia, które układają się w jednolitą całość, opasując pomieszczenie. Zamawiający to wyjątkowe, jak na ówczesne czasy, dzieło chcieli, aby stanowiło ono specyficzną wskazówkę i przestrogę dla sprawujących władzę i ich następców. Posługując się alegoriami i personifikacjami Ambrogio Lorenzetti ukazał na ścianie, w której znajdują się drzwi wejściowe do sali, „Alegorię dobrych rządów”. Na ścianie po lewej stronie od wejścia – „Skutki dobrych rządów w mieście i kraju”, a po stronie prawej – „Skutki złych rządów w mieście i kraju”.

Wzajemny układ fresków oraz zastosowana przez artystę technika perspektywy, symbolika rekwizytów, napisy i podpisy nie są ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI