Zwycięzcy Krajowego Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze”

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

logo.bez.napisu.400x267Uroczystym zwieńczeniem pierwszego dnia obrad Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej było nagrodzenie laureatów Krajowego Rankingu "Wyróżniające się banki spółdzielcze" edycji 2015 miesięcznika "Nowoczesny Bank Spółdzielczy".

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2015:

Uczestników uroczystej gali – przedstawicieli banków spółdzielczych i zrzeszających, Związku Banków Polskich i Krajowego Związku Banków – powitał wiceprezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Andrzej Wolski. – Chciałbym Państwu pogratulować tego, że sektor bankowy, dzięki ciężkiej pracy znowu osiągnął dobre wyniki i kolejny rok może uznać za swój sukces – powiedział. Następnie oddał głos prezesowi ZBP, Krzysztofowi Pietraszkiewiczowi.

150520.wolski.01.600x400

Fot. CPBiI / M. Stokłosa

Już 11 czerwca na Stadionie Narodowym!

hb.logo.300x100

Zarejestruj się na aleBank.pl/HB

– Myślę, że wielką wartością polskiej bankowości lokalnej jest umiejętne dostrzeganie dorobku tych osób, które dla stabilności i wzbogacenia zarówno oferty, jak również potencjału ekonomicznego wniosły bardzo wiele – powiedział do zgromadzonych prezes ZBP. W dalszej części wystąpienia nawiązał do licznego udziału bankowców z sektora spółdzielczego w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych ZBP. – Co kilka miesięcy wręczamy ponad 150 certyfikatów ukończenia studiów czy programów treningowych przedstawicielom polskiej bankowości lokalnej. Chcę w tym momencie powiedzieć, że Państwo – jako szefowie rad nadzorczych czy zarządów banków – macie w swych placówkach ogromny potencjał – wiele tysięcy ludzi, którzy ukończyli różnego rodzaju kursy, zdali egzaminy. -Moim zdaniem to jest bardzo ważna część polskiego sektora bankowego i przyszłość polskich banków lokalnych – podkreślił Krzysztof Pietraszkiewicz.

150520.pietraszkiewicz.01.600x400

Fot. CPBiI / M. Stokłosa

Następnie głos zabrał redaktor naczelny miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” Grzegorz Krekora. Omówił skrótowo zasady wyłaniania zwycięzców rankingu. Na początku wszystkie działające w Polsce banki spółdzielcze – 359 z grupy BPS i 204 z SGB oraz niezależny Krakowski Bank Spółdzielczy – otrzymały ankiety wraz z prośbą o przesłanie danych bilansowych. Na ich podstawie wyłoniona została grupa 100 najlepszych banków w dwóch kategoriach: największe i najefektywniejsze.

– W kategorii pierwszej dokonaliśmy identycznej analizy, jak w poprzednich edycjach – czyli porównania wartości sumy bilansowej, funduszy własnych, kredytów i depozytów oraz wyniku finansowego. Miejsce zdobyte przez bank w każdej kategorii wyznacza też liczba uzyskanych punktów. Ich suma zdecydowała o klasyfikacji końcowej w kategorii największy bank. Im była niższa, tym wyższe miejsce w klasyfikacji zajmowała dana instytucja. Nieco inaczej ocenialiśmy banki w kategorii efektywności. Po analizie uwag zgłoszonych przez nie, ustalaliśmy efektywność w czterech grupach, w zależności od wielkości sumy bilansowej, ale nie porównywaliśmy wyników z poprzedniego roku, tylko policzyliśmy średnie wartości dla poszczególnych grup w poszczególnych podkategoriach, a następnie wyznaczone wskaźniki pozycji banków w roku 2014. Określaliśmy iloczyn miary dla danego banku i wartości średniej dla grupy. Suma wskaźników z trzech podkategorii stanowiła o końcowej klasyfikacji w kategorii najefektywniejsze banki – powiedział redaktor naczelny miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”.

Oceny dokonywał organ niezależny. – Naszą klasyfikację nadzorował i sporządził zespół pod kierunkiem Wiesława Żółtkowskiego, niezależnego eksperta do spraw ryzyka bankowego – powiedział Grzegorz Krekora. Zaznaczył jednocześnie, iż wyniki rankingu mogą być obarczone pewnym błędem – nie wszystkie banki odpowiedziały na nasze zaproszenie, bądź też nadesłały informacje niepełne.

– Wszyscy zastanawiamy się, czy sektor banków spółdzielczych sprosta wyzwaniom rynku, na który niemal codziennie wchodzą nowi, silni gracze. Wydaje się, że pojawiająca się na horyzoncie integracja banków zrzeszających jest szansą, a rosnące wskaźniki efektywności mogą stać się podstawą racjonalizacji działań sektora. Od 2004 r. aktywa banków spółdzielczych wzrastają dwukrotnie szybciej niż w całym systemie – trzeba jednak pamiętać, iż wzrost ten pozwolił spółdzielcom na osiągnięcie udziału, jaki ich banki miały w latach 90. Mamy zatem do czynienia, przynajmniej na razie, z odbudową tego, co straciliśmy wcześniej. Otwiera się dopiero perspektywa odbudowania rynku, który powinien być proporcjonalny do potencjału, jaki polska bankowość spółdzielcza posiada w Unii Europejskiej. Dzisiejszego wieczoru chcemy pokazać Polsce najlepsze z najlepszych banków spółdzielczych – stwierdził na zakończenie Grzegorz Krekora.

Zwycięzcą edycji 2015 Krajowego Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze” miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” w kategorii Największe banki został Krakowski Bank Spółdzielczy.

W pierwszej szóstce największych banków spółdzielczych znalazły się także: Bank Spółdzielczy w Brodnicy (miejsce 2), Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej (3), Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej (4), Bank Spółdzielczy we Wschowie (5) i Warszawski Bank Spółdzielczy (6).

Laureatami Krajowego Rankingu w kategorii Najefektywniejsze banki zostały:

● w grupie I. (powyżej 500 mln zł sumy bilansowej) – Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej (miejsce 1), Bank Spółdzielczy Duszniki z siedzibą w Szamotułach (2), Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia” w Katowicach (3);
● w grupie II. (od 200 do 500 mln zł) – Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu (miejsce 1), Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Piszu (2), Bank Spółdzielczy w Jarosławiu (3);
● w grupie III. (od 100 do poniżej 200 mln zł) – Bank Spółdzielczy w Warce (miejsce 1), Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy (2), Bank Spółdzielczy w Dobrzycy (3);
● w grupie IV. (poniżej 100 mln zł) – Bank Spółdzielczy w Chynowie (miejsce 1), Bank Spółdzielczy w Biszczy (2), Bank Spółdzielczy w Grębowie (3).

150520.laureaci.ftbs.01.600x400

Fot. CPBiI / M. Stokłosa

Przedstawicielom zwycięskich banków wręczali prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz, Paweł Masadyński – wiceprezes zarządu SGB-Banku, Dariusz Olkiewicz – wiceprezes Banku Polskiej Spółdzielczości oraz red. Grzegorz Krekora.

Swoje wyróżnienia przedstawicielom banków spółdzielczych wręczyli też partnerzy gali. W imieniu Union Investment TFI S.A. uczyniła to Anna Żelazna – dyrektor ds. bankowości spółdzielczej, zaś w imieniu Grupy Ubezpieczeniowej Europa Andrzej Popielski – wiceprezes zarządu.

(kmor, il)

Powiedzieli po uroczystości:

Maria Kokot, Bank Spółdzielczy w Jarosławiu:

Bardzo się cieszę, że uzyskaliśmy tak prestiżowe wyróżnienie. Jestem pewna, ze zmobilizuje to nas do jeszcze lepszej, bardziej wytężonej pracy – i że będziemy w przyszłości ubiegać się o kolejne wyróżnienia. Kto wie – być może nawet o pierwsze miejsce.

Józef Mitura, prezes Banku Spółdzielczego w Brodnicy:

Nasz bank jest najstarszą placówką w kraju – działamy już 154 lata. Bank się rozwija, dobrze się trzyma – jesteśmy świeżo po kontroli nadzoru, nie musieliśmy utworzyć ani złotówki rezerw. Bardzo się cieszę, że tego rodzaju uroczystości są organizowane, że popiera się polski kapitał, który – choć wciąż w mniejszości – to jednak się rozwija. Własny kawałek chleba po prostu lepiej smakuje – dlatego będziemy bronić polskiego kapitału, będziemy się starać, żeby nasz bank się rozwijał – i nie ukrywam, że brodnicki bank będzie iść w kierunku samodzielności.

Grażyna Palczewska, wiceprezes Banku Spółdzielczego w Dobrzycy:

Samo wyróżnienie przyjęłam z olbrzymim zadowoleniem, choć również i pewnym zaskoczeniem. Wypełniliśmy ankietę nie licząc na żadne wyróżnienie, więc tym bardziej możemy czuć się dumni i usatysfakcjonowani zarazem. Takie inicjatywy, jak dzisiejsze wydarzenie wspierają sektor bankowości spółdzielczej na wielu płaszczyznach.

Dariusz Kołodziejski, Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej:

Jest to jedna ze szczególnych nagród. Po raz drugi otrzymujemy nagrodę dla największego i najefektywniejszego banku spółdzielczego, pierwszą otrzymaliśmy w 2010 r. Jesteśmy zaszczyceni tym, że nasze działania zostały na rynku zauważone – w roku 2014 zajęliśmy, jeśli chodzi o wynik finansowy, trzecie miejsce w całej grupie BPS. Jeśli chodzi o cały sektor – to mieliśmy czwarty wynik.

Karol Jerzy Mórawski