Żukowski Marian

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Marian Żukowski - prof. dr hab., dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania KUL, członek Komitetu Nauk o Finansach PAN, członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.