ZMOKU – filmy instruktażowe dla gmin

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

centrum.projektow.informatyCentrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrzynych i Administracji udostępniło urzędom gmin i urzędom stanu cywilnego filmy instruktażowe dotyczące obsługi aplikacji ZMOKU z zakresu ewidencji ludności oraz z aktów stanu cywilnego.

Od 1 stycznia 2012 roku pracownicy urzędów będą realizować zadania z zakresu ewidencji ludności za pomocą udostępnionej gminom bezpłatnie aplikacji Zintegrowany Moduł Obsługi Końcowego Użytkownika (ZMOKU). Wśród zadań wykonywanych za pomocą programu znajdą się również sprawy, które obywatele będą mogli załatwiać w danym urzędzie elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP. Dotyczy to wniosków o sprawdzenie danych zawartych w Rejestrze PESEL, wymeldowanie z pobytu stałego, wymeldowanie z pobytu czasowego, zgłoszenia wyjazdu poza granice RP oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu czasowego poza granice RP.

Od nowego roku, aplikacja ZMOKU umożliwi również urzędom obsługę zadań z zakresu aktów stanu cywilnego. Warunkiem skorzystania z tej możliwości będzie jednak podpisanie przez gminy porozumienia z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji na przetwarzanie danych. Wzór porozumienia zostanie przekazany gminom przez MSWiA.

Filmy prezentują, krok po kroku, jak pracownicy urzędów mają realizować swoje zadania. Animacje opatrzone są komentarzem lektora i przedstawiają działanie aplikacji w konkretnych przypadkach. Pracownicy urzędów będą mogli się z nimi zapoznać podczas szkoleń towarzyszących wdrażaniu aplikacji ZMOKU w swoich gminach. Oprócz materiałów informacyjnych zyskają fachową pomoc od przedstawicieli firm wdrażających aplikację.

Filmy są dostępne na stronie www.cpi.mswia.gov.pl w dziale ZMOKU – materiały do pobrania: http://cpi.mswia.gov.pl/portal/cpi/620/Materialy_do_pobrania.html

Żrodło: www.cpi.mswia.gov.pl