ZMOKU – 2300 wdrożeń

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

zmoku.01.250x6718 stycznia 2012 przekroczono magiczną liczbę 2000 wdrożeń Zintegrowanego Modułu Obsługi Użytkownika Końcowego - aplikację do realizacji zadań w zakresie ewidencji ludności, aktów stanu cywilnego w gminach. Kolejne lokalizacje potwierdzają swoją gotowość pod względem technicznym do wdrożenia aplikacji.

Zgodnie ze stanem na 30 stycznia 2012 r., aplikację ZMOKU wdrożono w 2 319 lokalizacjach na terenie całego kraju. Obecnie wdrożenia trwają w kolejnych 55 gminach, a następnych 30 oczekuje na rozpoczęcie prac. To już praktycznie zakończenie wdrożeń systemu.

Wdrożeniom tego systemu informatycznego towarzyszy wydawanie przez Centrum Certyfikacji specjalnych kart z certyfikatami dla pracowników administracji publicznej. Wszystkie czynności dokonywane przez użytkowników aplikacji będą wymagały autoryzacji kartą operatorską z ważnym certyfikatem. Takich kart wydano już ponad 12,5 tys.

Zintegrowany Moduł Obsługi Końcowego Użytkownika (ZMOKU) to oprogramowanie, opracowane w ramach projektu pl.ID – polska ID karta, dedykowane do zasilania Systemu Rejestrów Państwowych (tj. PESEL, w przyszłości również Rejestru Dowodów Osobistych i Centralnego Rejestru Aktów Stanu Cywilnego).

System ten jest dostarczany gminom przez Centrum Projektów Informatycznych nieodpłatnie.

źródło: www.mojdowod.pl