Zmiany w zarządzie Banku BPH

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bph.01.100xRada nadzorcza Banku BPH powołała wiceprezesa zarządu banku Richarda Gaskina na pełniącego obowiązki prezesa zarządu banku w okresie od 1 sierpnia 2010 r., to jest od rezygnacji Józefa Wancera z funkcji prezesa zarządu, do dnia powołania nowego prezesa.

Rada nadzorcza powołała również Grzegorza Jurczyka na wiceprezesa zarządu banku, z dniem 1 sierpnia 2010 roku. Grzegorz Jurczyk będzie odpowiedzialny za dystrybucję i sprzedaż produktów bankowości detalicznej. Grzegorz Jurczyk pracował m.in. w firmie doradczej Bain & Company, Fiat Bank Polska, Santander Consumer Banku, General Electric International. Od 2007 do 2009 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu i dyrektora Pionu Sprzedaży GE Money Banku, a po połączeniu z Bankiem BPH Dyrektora Zarządzającego Obszarem Dystrybucji Pośredniej.

Rada nadzorcza podjęła również uchwałę o powołaniu Krzysztofa Nowaczewskiego na wiceprezesa zarządu banku, odpowiedzialnego za operacje banku, z dniem 1 sierpnia 2010 roku. Krzysztof Nowaczewski rozpoczął pracę w GE Capital w 1998 r. Od połączenia GE Money Banku z Bankiem BPH zajmował stanowisko dyrektora zarządzającego odpowiedzialnego za obszar operacji.

Bank BPH poinformował też o zamiarze rezygnacji Mirosława Bonieckiego z funkcji wiceprezesa zarządu Banku BPH odpowiedzialnego za Pion Rynków Międzynarodowych oraz koordynację działalności BPH TFI.