Zmiany w zarządzie Vienna Life TU na Życie S.A., Tomasz Borowski prezesem

Zmiany w zarządzie Vienna Life TU na Życie S.A., Tomasz Borowski prezesem
Źródło: Vienna Life
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Od 01 października 2020 r. zaszły zmiany w zarządzie Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Tomasz Borowski został prezesem Vienna Life TU na Życie S.A.
Tomasz Borowski - członek zarządu #ViennaLife TU na Życie S.A. po uzyskaniu zgodny @uknf obejmie funkcję Prezesa Zarządu #Vienna Life Tu na Życie S.A. Vienna Insurance Group

Tomasz Borowski – Członek zarządu Vienna Life TU na Życie S.A. po uzyskaniu zgodny Komisji Nadzoru Finansowego obejmie funkcję Prezesa Zarządu Vienna Life Tu na Życie S.A. Vienna Insurance Group i zastąpi na tym stanowisku Pawła Ziembę.

Marek Gołębiewski – od 1 października 2020 objął stanowisko Członka Zarządu Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

Piotr Tański – od 1 stycznia 2020 roku sprawuje funkcję Członka Zarządu Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

Skład zarządu Vienna Life TU na Życie S.A.

Skład zarządu Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group od 01.10.2020 r.:

Tomasz Borowski

Członek zarządu Vienna Life TU na Życie S.A. Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego obejmie funkcję Prezesa Zarządu Vienna Life Tu na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Ze spółką związany od maja 2016 roku. Nadzoruje obszary: sprzedaży, IT, zarządzania zasobami ludzkimi, biuro prawne, administracji, biuro zarządu, audytu wewnętrznego oraz biuro zgodności z przepisami. 

 • Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej. Z branżą związany od 2007 roku. Od 2008 roku pracuje w spółkach z grupy ubezpieczeniowej Vienna Insurance Group.
 • W latach 2013-2016 członek zarządu Compensa Dystrybucja Sp. z o.o. oraz Capitol Sp. z o.o., odpowiedzialny za finanse. Wcześniej dyrektor biura zarządu oraz rzecznik prasowy Compensa TU SA Vienna Insurance Group i Compensa TU na Życie SA Vienna Insurance Group. 
 • Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu projektów międzynarodowych, w tym projektów akwizycji w Polsce i zagranicą. W latach 2010-2011 był zaangażowany w uruchomienie departamentu ubezpieczeń na życie w centrali Vienna Insurance Group w Wiedniu. 
 • Poza aktualnymi obowiązkami w Vienna Life, kieruje biurem zarządu VIG Polska Sp. z o.o. oraz pełni funkcję rzecznika prasowego Grupy VIG w Polsce.
 • 1 października 2020 roku objął stanowisko członka Zarządu spółki Vienna Insurance Group Polska, na trzyletnią kadencję od 01.10.2020 r. do 30.06.2023 r.

Marek Gołębiewski

Od 1 października 2020 roku Członek Zarządu Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Odpowiada za obszary: inwestycji i rozwoju, kontrolingu finansowego, skarbu oraz księgowości.

 • Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Politechniki Lubelskiej.
 • Z branżą ubezpieczeniową związany od roku 2000 pracując w spółkach Vienna Insurance Group. W Compensa TU S.A. i Compensa S.A. odpowiadał za strategię informacyjną oraz nadzorował pracę Biura Zarządu i Działu Administracji.
 • W latach 2012 – 2013 był Członkiem Zarządu Polisa Życie Vienna Insurance Group.
 • W latach 2013-2016 pełnił funkcję Członkia Zarządu i Dyrektora Finansowego ASIROM S.A. Vienna Insurance Group, a od 2016 r. – Wiceprezesa i Dyrektora Finansowego Omniasig Vienna Insurance Group.
 • Od 2019 roku pełni funkcję Członka Zarządu Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

Piotr Tański

Od 1 stycznia 2020 roku Członek Zarządu Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Odpowiada za obszary: zarządzana produktami, obsługi klienta, obsługi spraw spornych i reklamacji oraz biuro zarządzania ryzykiem.

 • Ukończył studia na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz na Uniwersytecie Stanowym w Wisconsin.
 • Licencjonowany aktuariusz posiadający szeroką znajomość zagadnień związanych z obsługą klienta i zarządzaniem produktami.
 • W trakcie kariery zawodowej pełnił m.in. funkcję Wiceprezesa Zarządu Polskiej Grupy Usług Finansowych S.A. oraz Prezesa Zarządu i Głównego Aktuariusza w FinLife S.A.
 • Poza aktualnymi obowiązkami w Vienna Life, od 2008 roku związany z Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, gdzie jako Członek Zarządu odpowiada za Pion Technika.
Źródło: Vienna Life TU na Życie