Zmiany w zarządzie Tauron Wydobycie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

taorun.01.400x272Kazimierz Grzechnik - dotychczasowy prezes Tauron Wydobycie - został odwołany ze stanowiska przez walne zgromadzenie spółki. Rezygnację z zasiadania w zarządzie złożył Jerzy Wróbel - wiceprezes spółki ds. technicznych.Obecnie zarząd spółki pracuje w dwuosobowym składzie (Teresa Rajca-Bisztyga, Wojciech Rorot).

Kazimierz Grzechnik pełnił funkcję prezesa Tauron Wydobycie od kwietnia 2012 r. Jest absolwentem Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W roku 1986 uzyskał dyplom w specjalności technicznej eksploatacji złóż. Po studiach rozpoczął pracę w kopalni Czeczott na stanowisku stażysty, kończąc w roku 2000 na stanowisku głównego inżyniera wentylacji. Po połączeniu kopalń Czeczott i Piast pełnił funkcje kierownika działu inwestycji i przygotowania produkcji, zastępcy kierownika ruchu zakładu górniczego, I zastępcy dyrektora, kierownika działu robót górniczych, głównego inżyniera górniczego. Od 2008 do 2010 dyrektor techniczny kopalni Brzeszcze -Silesia, do 2011 r. dyrektor techniczny kopalni Brzeszcze, a następnie do 2 kwietnia 2012 r. dyrektor kopalni Brzeszcze.

Jerzy Wróbel funkcję wiceprezesa zarządu i dyrektora ds. technicznych Tauron Wydobycie pełnił od grudnia 2011. Wcześniej dyrektor kopalni Janina w Libiążu, a po jej przekształceniach organizacyjnych od kwietnia 2004 r. prezes Zakładu Górniczo – Energetycznego Janina. W latach 2005 -2011 wiceprezes Południowego Koncernu Węglowego ds. handlowych. Absolwent Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie – Wydziału Górnictwa i Geologii, na kierunku technika podziemnej eksploatacji złóż. Pracę w górnictwie rozpoczął w kopalni Czeczott, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej, od stażysty do dyrektora kopalni.

Źródło: www.nettg.pl