Zmiany w Zarządzie Polnord SA

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

polnord 02 400Rada Nadzorcza powołała Pana Dariusza Krawczyka na Prezesa Zarządu Polnord SA, który obejmie funkcję Prezesa Zarządu z dniem 1 lutego 2016 r. Pan Jerzy Kamiński oraz Pan Jerzy Kotkowski obejmą funkcje członków Zarządu w dniu 15 grudnia 2015 r.

Dotychczasowi członkowie Zarządu – Pan Piotr Wesołowski, pełniący funkcję Prezesa, oraz Pan Tomasz Sznajder złożyli rezygnację z zajmowanych funkcji ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza podziękowała dotychczasowym członkom Zarządu i wyraziła pozytywną ocenę ich pracy w Spółce.

„Nowi członkowie Zarządu reprezentują najwyższy poziom kwalifikacji zawodowych, posiadają bogate doświadczenie w zarządzaniu dużymi przedsiębiorstwami z różnych branż i mogą się pochwalić imponującymi osiągnięciami w budowaniu wartości firm, którymi zarządzali” – powiedział Czcibor Dawid, Przewodniczący Rady Nadzorczej Polnord SA. „Równocześnie Rada Nadzorcza zobowiązała nowy Zarząd do jak najszybszego opracowania nowej strategii Polnord SA, która pozwoli zwiększać wartość Spółki”.

Źródło: Polnord SA