Zmiany w zarządzie HAWE SA

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

hawe.01.250x44Zarząd spółki Hawe S.A. poinformował, że 27 marca 2013 roku doszło do zmian w Zarządzie Spółki. Jerzy Karney - dotychczasowy Prezes Zarządu Spółki - złożył rezygnację, a na jego miejsce Rada Nadzorcza powołała Krzysztofa Witonia.  

Aktualnie Zarząd Spółki działa w następującym składzie:

  • Krzysztof Witoń – Prezes Zarządu,
  • Dariusz Jędrzejczyk – Wiceprezes Zarządu,
  • Krzysztof Rybka – Wiceprezes Zarządu.

Krzysztof Witoń (54 lata) jest absolwentem University of Maryland o specjalności Management Studies. Jego droga zawodowa rozpoczęła się od stanowiska Rzecznika Prasowego Związku Zawodowego „Solidarność” (lata 1980 – 1982). Od 1983 roku był Zastępcą Dyrektora ds. Produkcji Radiowych w Radiu Wolna Europa, a następnie Zastępcą Dyrektora ds. Finansowych oraz Produkcyjnych Departamentu Polskiego oraz Doradcą Prezesa Zarządu. Był także Dyrektorem Generalnym Zephyr Telecommunications, Zephyr Polska Sp. z o.o., Doradcą Zarządu Telekomunikacji Energetycznej TEL-ENERGO S.A., Wiceprezesem Zarządu i Prezesem Zarządu spółki Niezależny Operator Międzystrefowy NOM Sp. z o.o.,  Prezesem Zarządu Exatel S.A. oraz Pełnomocnikiem Zarządu ds. Rozwoju Sieci Szerokopasmowej – Telekomunikacja Polska S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Krzysztof Witoń nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej HAWE jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Źródło: www.biznes.pap.pl