Zmiany w zarządzie Grupy Energa

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

energa logo.400xW wyniku postępowania kwalifikacyjnego Dariusz Kaśków został wybrany prezesem Zarządu Grupy Enegra. Wiceprezesem ds. finansowych został Mariusz Rędaszka, a wiceprezesem odpowiedzialnym za strategię rozwoju Roman Pionkowski.

Dariusz Kaśków z Energą związany jest od 2007 r., m.in. jako dyrektor generalny oddziału w Kaliszu, wiceprezes spółki Energa Operator oraz p.o. prezesa tej spółki. Potem pełnił funkcję wiceprezesa zarządu KGHM Polska Miedź.

Mariusz Rędaszka jest menedżerem posiadającym wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania strategicznego i finansami zdobyte w międzynarodowym środowisku biznesowym, m.in. jako CFO w Lafarge Gips Polska, Wyborowa S.A. oraz Eurolot S.A.

Funkcję wiceprezesa ds. strategii rozwoju obejmie Roman Pionkowski, od lat związany z Grupą Energa, w ostatnim czasie pełniący obowiązki prezesa Zarządu spółki, a poprzednio prezes Energa Operator.

Jednocześnie ze składu Zarządu odwołano Seweryna Kędrę, dotychczasowego wiceprezesa Zarządu ds. finansowych. Roman Pionkowski złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Energa SA.

Rada Nadzorcza postanowiła zakończyć postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko wiceprezesa Zarządu ds. korporacyjnych bez rozstrzygnięcia.

Źródło: www.energa.com