Zmiany w zarządzie Empik Media & Fashion S.A. i ładzie korporacyjnym Grupy EM&F

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

emf.01.400x20116 maja 2014 roku, Maciej Szymański złożył rezygnację z funkcji członka i Prezesa Zarządu Empik Media & Fashion S.A. z uwagi na ograniczenie funkcji Spółki wobec jej spółek zależnych, jakie nastąpiło w wyniku uchwał przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EM&F w dniu 10 kwietnia 2014 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EM&F przyjęło uchwałę wprowadzającą zmiany w Statucie Spółki, w następnie czego odpowiednio zmienione zostały także umowy spółek zależnych EM&F. Głównym celem zmian jest usprawnienie procesów decyzyjnych i zarządczych w ramach Grupy EM&F. Jednocześnie przedstawiciele głównych akcjonariuszy (tj. Penta Investments i Eastbridge) powołani zostaną do rad nadzorczych kluczowych spółek zależnych EM&F, aby skupić się bezpośrednio na ich działalności operacyjnej. Umożliwi to bardziej efektywny wgląd i nadzór nad realizacją celów strategicznych, operacyjnych i finansowych przez poszczególne spółki zależne EM&F.

baginski.jacek.em.f.01.200x295Wprowadzone zmiany umożliwią kluczowym spółkom zależnym z Grupy EM&F – zarówno w 2014 roku jak i w kolejnych latach – lepszą realizację zatwierdzonych strategii, wypracowanie zakładanych wyników finansowych, jak również poprawę efektywności poprzez wdrażanie inicjatyw i projektów uzgodnionych bezpośrednio pomiędzy zarządami tych spółek a ich własnymi radami nadzorczymi.

Począwszy od maja 2014 roku pracami Zarządu Spółki kierował będzie Dyrektor Finansowy Jacek Bagiński.

Źródło: ESPI