Zmiany w zarządzie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

dm.bps.01.250x54Jan Kuźma, Prezes Zarządu Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. i jego współtwórca, podjął decyzję o odejściu z firmy z końcem grudnia 2013 roku. Od 1 stycznia 2014 nowym Prezesem zostanie Cezary Iwański, obecny Wiceprezes.

Jan Kuźma, jeden z pionierów polskiego rynku kapitałowego, współtworzył Dom Maklerski Banku BPS S.A. (DM Banku BPS) od samego początku jego istnienia, czyli 2008 roku. Odpowiadał za jego bieżącą działalność operacyjną, relacje z kluczowymi partnerami biznesowymi i strategię rozwoju.

kuzma.jan.dm.bps.01.150x226„Jestem niezwykle dumny z faktu, że 5 lat naszej wytężonej pracy: mojej i całego zespołu DM Banku BPS, uczyniły z niego lidera między innymi w zakresie rynku instrumentów dłużnych. Obligacje spółdzielcze, korporacyjne, samorządowe – największa liczba obsłużonych emitentów na rynku Catalyst i najwyższa skala emisji 2011 roku, tytuł Najlepszego Domu Maklerskiego w 2010 – to tylko jedne z wielu przykładów potwierdzających skuteczność naszych działań. Istotny w działalności DM Banku BPS był program kapitałowego wzmocnienia spółdzielczości bankowej, który zaowocował trzydziestoma emisjami różnych banków i wprowadzeniem obligacji spółdzielczych na Catalyst.” – mówi Jan Kuźma.

 

 

 

Dodaje: „Cieszę się, że moim następcą zostanie Cezary Iwański. Świetny ekspert, związany z rynkiem kapitałowym od ponad 19 lat, dysponujący olbrzymią wiedzą i doświadczeniem. Nikomu z branży nie trzeba go przedstawiać. Jestem głęboko przekonany, że będzie idealnie kontynuował obrany przez nas kierunek rozwoju DM Banku BPS.”

Dom Maklerski Banku BPS S.A. to profesjonalny dom maklerski z ofertą skierowaną zarówno do klienta instytucjonalnego, jak i detalicznego, który dostarcza swoim partnerom biznesowym kompleksowe produkty inwestycyjne. Jako firma z polskim kapitałem i świetnymi lokalnymi relacjami, wykorzystująca nowoczesną infrastrukturę i spełniająca standardy rynkowe, jest wiarygodnym partnerem, w pełni rozumiejącym potrzeby swoich klientów.

iwanski.cezary.dm.bps.150x207„W imieniu swoim i całego zespołu DM Banku BPS dziękuję Janowi Kuźmie za te 5 lat wytężonej, ale i owocnej pracy. DM Banku BPS stoi stabilnie na swoich fundamentach, z coraz lepszymi perspektywami na dalszy dynamiczny wzrost. W perspektywie najbliższych lat zamierzamy ugruntować pozycję wiodącego podmiotu w obsłudze lokalnych małych i średnich firm w pozyskiwaniu kapitału dłużnego, emisji obligacji spółdzielczych, drodze na Catalyst, New Connect i GPW. Jeszcze ściślej planujemy pracować na rzecz bankowości spółdzielczej oraz współpracować z klientami instytucjonalnymi. I oczywiście stawiamy bardzo mocno także na klienta detalicznego i klasyczne usługi brokerskie.” – stwierdził Cezary Iwański, Wiceprezes, a od 1 stycznia 2014 roku Prezes Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

 

 

Źródło: www.dmbps.pl