Zmiany w Zarządzie DnB Nord

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

dnb.nord.logo.250xObradująca 17 września 2013 r. Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację Przemysława Sztandery ze stanowiska Członka Zarządu banku. Od 1 października nowym Członkiem Zarządu odpowiedzialnym za obszar ryzyka będzie Krzysztof Miłachowski.

Decyzje Rady wynikają ze zmiany strategii banku. Szerokie kompetencje Przemysława Sztandery, jego doświadczenie i wiedza w wielu obszarach zarządzania ryzykiem w wielu liniach biznesowych oraz umiejętność reorganizacji procesów nie będą mogły być w pełni wykorzystane w nowym modelu biznesowym banku.

W centrum uwagi DnB NORD znajdują się aktualnie największe firmy (w maju tego roku bank sprzedał zorganizowaną część przedsiębiorstwa migrując do Getin Noble Banku klientów bankowości detalicznej oraz MŚP). Przemysław Sztandera tworzył pion zarządzania ryzykiem kredytowym, natomiast od 2008 roku pełnił funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem (kredytowym, operacyjnym, zgodności, AML, itp.). W tym czasie bank rozwinął znacząco działalność detaliczną wprowadzając nowe, efektywne procesy kredytowe.

Od 1 października zarządzanie ryzykiem Rada zdecydowała powierzyć Krzysztofowi Miłachowskiemu, dotychczasowemu Dyrektorowi Departamentu Ryzyka Kredytowego Klientów Korporacyjnych (funkcję tę pełni on od 2007 roku). Krzysztof Miłachowski związany jest z bankiem od 10 lat. W tym czasie prowadził on szereg strategicznych dla banku i grupy DNB projektów z obszaru ryzyka. Zasiada również w Radzie Nadzorczej spółki zależnej DnB NORD Leasing.

Krzysztof Miłachowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pracę w sektorze bankowym rozpoczynał 18 lat temu w niemieckich grupach bankowych.

Źródło: www.dnb.pl