Zmiany w Zarządzie Banku Spółdzielczego w Oławie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bs.olawa.01.250x65Z dniem 01.01.2014r. nastąpiły zmiany w Zarządzie Banku Spółdzielczego w Oławie.

Dotychczasowy Prezes Zarządu Ryszard Żuraw przestał pełnić funkcję w związku z przejściem na emeryturę. W jego miejsce Rada Nadzorcza powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Bartosza Sobiesiaka. Zastępcami nowego Prezesa są Jacek Marmulewicz, Krzysztof Urbańczyk oraz Dariusz Żuraw.

Ryszard Żuraw był Prezesem Banku Spółdzielczego w Oławie od 1994 r. W tym miejscu składamy odchodzącemu Prezesowi serdeczne podziękowania za długoletnią, pełną zaangażowania pracę zawodową i przywiązanie do Banku.

Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Oławie pozostaje bez zmian.

Źródło: www.bs.olawa.pl