Zmiany w składzie Zarządu Banku Pekao

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

iannaccone.marco.a.150xMarco Iannaccone z dniem 31 marca 2013r. przestanie pełnić funkcje Wiceprezesa, Członka Zarządu Banku. Marco Iannaccone pozostanie w Grupie  UniCredit, gdzie obejmie inne ważne stanowisko menedżerskie. Rada Nadzorcza Banku Pekao na posiedzeniu w dniu dzisiejszym powołała z dniem 1 kwietnia 2013r. Stefano Santini na Wiceprezesa Zarządu Banku Pekao na bieżącą, wspólną kadencję Zarządu Banku.

W 1999 roku Stefano Santini ukończył Uniwersytet Bocconi na Wydziale Ekonomii. Tematem jego pracy magisterskiej było „Przejście krajów Europy Środkowo-Wschodniej do gospodarki rynkowej”. Od 1999 roku pracował jako analityk makroekonomiczny w jednym z głównych instytutów badawczych w Mediolanie (ISPI) i skupiał się na rozwoju ekonomicznym Europy Wschodniej. W 2002 roku, po dołączeniu do UniCredit, był uczestnikiem międzynarodowego programu w zakresie zarządzania – Young Talents, współrealizowanego przez UniCredit oraz SDA Bocconi School of Management.

Po zakończeniu badań ekonomicznych rozpoczął swoją karierę zawodową w sektorze bankowym. W 2000 roku dołączył do nowo utworzonego New Europe Division jako analityk makroekonomiczny. Jednocześnie był zaangażowany w czynności z obszaru planowania i kontroli (P&C). W 2002 roku na potrzeby Grupy UniCredit wspierał działania z zakresu P&C i zarządzanie integracją projektów w Chorwacji i Rumunii. W styczniu 2005 roku dołączył do Banku Pekao jako Zastępca Dyrektora Pionu Finansowego. W 2008 roku został powołany w Banku Pekao S.A. na stanowisko Dyrektora Zarządzającego Departamentem Alokacji Kapitału i Zarządzania Aktywami i Pasywami. 

W kwietniu 2010 roku dołączył do Zarządu UniCredit Bank Hungary Zrt. Jako CFO odpowiadał za obszary planowania i kontroli, księgowości, informacji zarządczej, zarządzania aktywami i pasywami oraz obszar podatkowy, jednocześnie nadzorując działanie głównych spółek zależnych banku.

Źródło: www.pekao.com.pl