Zmiany w prawie geologicznym konieczne dla rozwoju morskich farm wiatrowych

Zmiany w prawie geologicznym konieczne dla rozwoju morskich farm wiatrowych
Dominik Gajewski Fot. Konfederacja Lewiatan
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ministerstwo Energii poinformowało, że wkrótce rozpoczną się prace legislacyjne nad projektem ustawy wspierającej rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Zdaniem Konfederacji Lewiatan realizację morskich farm wiatrowych utrudnia konieczność uzyskania każdorazowo decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan realizację morskich farm wiatrowych utrudnia konieczność uzyskania każdorazowo decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych #OZE @LewiatanTweets

– Uzyskanie każdorazowo decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych dla prac wykonywanych metodami geofizycznymi, ze względu na ich liczbę, różnorodność i różne cele wykorzystania, będzie utrudniało i wydłużało przygotowanie i realizację inwestycji. Duża liczba procedur obciąży także nadmiernie administrację geologiczną i morską – ostrzega Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Według Lewiatana projekt robót geologicznych nie powinien być wymagany do realizacji wszystkich badań, m.in. dotyczących stanu środowiska, prowadzonych przy inwestycji w morskie farmy wiatrowe.

Czytaj także: Projekt ustawy o morskiej energetyce wiatrowej gotowy >>>

Projekt robót geologicznych powinien być konieczny na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę, a zakres koniecznych badań zależeć od przepisów prawa budowlanego, które stanowi, że projekt budowlany powinien zawierać w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. Decyzje w tym zakresie będzie podejmował projektant.

Czytaj także: Energia z pierwszych farm wiatrowych na Bałtyku popłynie w 2027 roku?

Zasadne jest również wprowadzenie przepisu, który spowoduje, że wyniki badań wynikających z prac geologicznych z zastosowaniem metod geofizycznych,  wykonanych bez sporządzania projektu robót geologicznych, są niezwłocznie przedkładane  właściwemu organowi administracji geologicznej.

Źródło: Konfederacja Lewiatan