Zmiany na lepsze

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

keds2012.naglowek.www.02.590x148We czwartek 8-mego listopada spotkaliśmy się w ramach cyklu konferencji dla JST w Katowickim hotelu Angelo.

Już moduł edukacyjny odbiegał od dotychczasowych doświadczeń, bowiem grono uczniów uzupełniała spora grupa wcześniej przybyłych samorządowców. Okazuje się, że prezentacja przygotowana przez Przemysława Wiśniewskiego z myślą o młodzieży zainteresowała w równej mierze nieco starszą publiczność, czego dowodem były gromkie, kolejne już, brawa na zakończenie wykładu.

121109.eds.01.550x364

Przemysław Wiśniewski podczas wystąpienia w panelu edukacyjnym dedykowanym uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 

Względy organizacyjne sprawiły, że wystąpienie Jacka Ratajczyka, z reguły zamykające agendę merytoryczną naszych prezentacji, tym razem otworzyło właściwą -dedykowaną samorządom sekwencję propozycji poświęconych innowacjom, konkurencyjności i rozwojowi. Tezy wskazujące na stopniowy odwrót od idei samorządności, co przejawia się w centralizacji dysponowania strumieniami finansowymi, czy historycznie ukształtowane dysproporcje rozwoju, w połączeniu z wynikami badań dotyczących efektywności, czy raczej jej braku, w obszarze komunikacji społecznej i poczucia wpływu na bieg spraw w społecznościach lokalnych trafiły najwyraźniej w nastroje Sali, która nagrodziła prelegenta brawami. Uprzedzając ewentualne pytania spieszę donieść, że wszystkie bez wyjątku prezentacje, zostały tego dnia podsumowane przez zebranych w identyczny sposób.

 

121109.eds.09.550x364

Michał Tomczyk – Dyrektor Departament Współpracy Instytucjonalnej Bank BPS

 

Bank Polskiej Spółdzielczości reprezentował tym razem zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Instytucjonalnej – Michał Tomczyk, który akcentując rolę relacji z samorządami wskazał na potencjał tkwiący w doradczo-konsultacyjnej roli banków spółdzielczych, które na poziomie banku zrzeszającego powołały w tym celu wyspecjalizowane agendy. Budowa zindywidualizowanej, dostosowanej do potrzeb i specyfiki uwarunkowań klienta oferty, to atut, który stwarza przewagę konkurencyjną.

 

121109.eds.02.550x364

Aleksander Cierniak – Wiceprezes AT GROUP S.A.

 

Sekwencję wystąpień dedykowanych zaawansowanym technologiom i wielorakim ich zastosowaniom, otworzył reprezentujący AT GROUP S.A. – jej wiceprezes Aleksander Cierniak. Atrakcyjna w formie interaktywna prezentacja przekonała dowodnie słuchaczy, że nowoczesny samorząd to dbałość o wizerunek i korzystanie z nowoczesnych, multimedialnych kanałów komunikacji.

 

121109.eds.03.550x364

Szymon Korzeniowski – Wiceprezes Zarządu, XENTIVO

 

Szymon Korzeniowski z XENTIVO tym razem skoncentrował się na konsekwencjach nowej ustawy o gospodarce odpadami. Bez informatycznego wsparcia wykonanie nowych zadań, choćby tylko w zakresie raportowania nie będzie możliwe.

 

121109.eds.05.550x364

Marcin Kapustka – SMSCentral.pl

 

Wreszcie Marcin Kapustka z SMS Central.pl zachęcał, by sms-owy system powiadamiania mieszkańców o możliwych zagrożeniach wykorzystywać na co dzień do większej efektywności serwisów internetowych przez ich zintegrowanie z platformą oferowaną przez firmę.

 

121109.eds.06.550x364

Krzysztof Droździel – Przedstawiciel Centrów Informacji Gospodarczej / Związku Banków Polskich

 

Prezentacja Krzysztofa Droździela z CIG-ów składała się w istocie z dwóch autonomicznych sekwencji. Pierwsza dotycząca programu Dokumenty Zastrzeżone akcentowała rolę samorządu w skutecznym docieraniu z informacją o konieczności zapobiegania przestępstwom o podłożu finansowym, których dokonuje się poprzez kradzież tożsamości. Druga odnosiła się bezpośrednio do korzyści, jakie dla skutecznej windykacji należności publiczno-prawnych stwarza unikalny system wymiany informacji BIK-u, BIG Infomonitor S.A., Rejestr Bankowy i pozostałych zbiorów danych pozostających w gestii Związku Banków Polskich. Prelegent postawił kilka ważkich pytań. W tej liczbie o możliwości przeciwdziałania niekorzystnym skutkom jakie dla realizacji statutowych zadań przez samorządy wynikają ze spowolnienia gospodarczego. Świadomość wagi problemu jest coraz większa wśród samorządowców, czego dowodzi liczba wręczonych wyróżnień i certyfikatów dla JST i podległych spółek, które wykazały się troską i dbałością o finanse mieszkańców.

 

121109.eds.07.550x364

dr Zbigniew Wierzbicki – Partner Zarządzający w Centrum Rozwiązań Menadżerskich

 

Zbigniew Wierzbicki z CRM -najstarszej akredytowanej organizacji szkoleniowej i doradczej omawiając krytyczne czynniki ryzyka i sukcesu projektów JST i podmiotów zależnych wskazał tym razem na nowe jakościowo wyzwania kolejnego okresu programowania w UE, co wymaga już dziś kompleksowego przygotowania wyspecjalizowanych zespołów w zakresie metodyk zarządzania projektami. Dynamiczne, pełne pasji wystąpienie zrobiło wyraźne wrażenie na zebranych. Pytaniom nie było końca na długo po zakończeniu prezentacji. Także podczas lunchu. Dziękując zebranym za liczne przybycie i aktywne uczestnictwo niżej podpisany wyraził nadzieję, na kolejne spotkanie za rok.

121109.eds.04.550x364

121109.eds.08.550x364

Maciej Małek
Redaktor Naczelny EDS-u